Petronella van Bourgondiën (IV.3)

I. PETRONELLA VAN BOURGONDIËN (nr. IV.3 in de stamreeks), ondertekende met ‘P.v. Bourgondienen’ (1847), geb. Hillegom 1 sept. 1823,[1] overl. Haarlemmermeer 6 aug. 1879,[2] tr. Rijnsburg 23 mei 1847[3] CORNELIS VAN HAASTER, bouwman (1847-1882) en arbeider (1883-1888), won. Rijnsburg (1824-1864) en Haarlemmermeer (1879-1882), ondertekende met ‘Cornelis van Haaster’ (1847) en ‘C.v. Haaster’(1864), geb. Rijnsburg 3 mei 1824,[4] overl. Stompwijk 11 febr. 1890,[5] zn. van Jacobus, bouwman, en Adriana van Zuijlen.

In 1861 werd bouwman Cornelis van Haaster, wonende op huisnummer 110, aangeslagen voor 29 gulden in het kohier van de hoofdelijke omslag van Rijnsburg. Hij behoorde daarmee tot de 9e klasse.[6]
Op 6 januari 1865 werd C. van Haaster vermeld als belender van een partij bouwland en boomgaard, vanouds genaamd ‘het Tabaksland’, gelegen onder Oegstgeest, nabij Rijnsburg.[7]
In 1870 won C. van Haaster een prijs in de categorie ‘ganzen’ tijdens een tentoonstelling van vee, pluimgedierte, boter, kaas, bloemen, etc. op ‘Wild-Lust’ te Voorschoten.[8]

Uit dit huwelijk:

  1. JACOBUS (JACOB) VAN HAASTER, geb. Rijnsburg 6 apr. 1848,[9] overl. Nederhorst den Berg 19 juni 1925.[10]
  2. HENDRIK VAN HAASTER, bouwknecht (1890), bouwman, ondertekende met ‘H. van Haaster’ (1890), geb. Rijnsburg 4 febr. 1850,[11] overl. Stompwijk 28 febr. 1917,[12] tr. Nootdorp 2 mei 1890[13] THEODORA RIJGERSBERG, ondertekende met ‘T. Reigersberg’ (1890), geb. Nootdorp 20 febr. 1859,[14] overl. Nootdorp 10 okt. 1929,[15] dr. van Gerardus, arbeider, en Anna de Wit.
  3. ADRIANA (JAANTJE) VAN HAASTER, bouwvrouw, ondertekende met ‘A. van Haaster’ (1882), geb. Rijnsburg 17 dec.1851,[16] overl. Nootdorp 3 dec. 1921,[17] tr. Stompwijk 21 apr. 1882[18] THEODORUS JACOBUS (DIRK) VAN DE SANDE, bouwman, veehouder, ondertekende met ‘T.J. van de Sande’ (1882), geb. Nootdorp 28 aug. 1851,[19] overl. Nootdorp 16 jan. 1929,[20] zn. van Johannes Anthonius, timmerman, en Cornelia van der Helm.
  4. CORNELIS VAN HAASTER, geb. Rijnsburg 6 jan. 1854,[21] overl. Schipluiden 19 jan. 1930.[22]
  5. EMMA VAN HAASTER, geb. Rijnsburg 16 apr. 1856,[23] overl. Nederhorst den Berg 11 nov. 1914,[24] tr. Haarlemmermeer 5 okt. 1883[25] GERARDUS BREIJ, veehouder (1883), geb. Nederhorst den Berg 22 okt. 1840,[26] overl. Nederhorst den Berg 4 mrt. 1889,[27] zn. van Jan, veehouder, en Maria Borst; wedr. van Maria Magdalena Jansen.
  6. PETRUS VAN HAASTER, melkslijter (1907), geb. Rijnsburg 18 sept. 1857,[28] overl. Hilversum 13 dec. 1907,[29] tr. Kortenhoef 20 nov. 1907[30] WILLEMINA DEGEKAMP, geb. Weesperkarspel 3 mrt. 1872,[31] overl. Hilversum 11 mei 1914,[32] dr. van Barend Gerardus, werkman en schipper, en Hendrika van den Brink, dienstbode; zij hertr. Jacobus Bak.
  7. ANNA VAN HAASTER, won. Hazerswoude (1888-1929), ondertekende met ‘A. van Haaster’ (1888), geb. Rijnsburg 15 mrt. 1860,[33] overl. Hazerswoude 25 sept. 1929,[34] tr. Hazerswoude 24 aug. 1888[35] JOHANNES GERARDUS VAN EGMOND, scheepmaker (1888), ondertekende met ‘J.G. van Egmond’ (1888), geb. Hazerswoude 3 febr. 1860,[36] overl. Hazerswoude 2 jan. 1933,[37] zn. van Gerardus, scheepmaker, en Cornelia den Elsen.
  8. AGATHA VAN HAASTER, geb. Rijnsburg 2 mei 1862,[38] overl. Vogelenzang 4 juli 1889,[39] tr. Haarlemmermeer 25 mei 1888[40] JOHANNES GERARDUS VAN GALEN, stalhouder (1888-1901), geb. Bloemendaal 19 jan. 1851,[41] overl. Bloemendaal 5okt. 1906,[42] zn. van Arnoldus Cornelis en Cornelia van den Bunte; hij hertr. Theodora Agatha van Lieshout, huishoudster
  9. GERARDA VAN HAASTER, geb. Rijnsburg 17 aug. 1864,[43] overl.[44]

Noten

[1] WieWasWie (www.wiewaswie.nl), BS Hillegom Geboorte, d.d. 1 september 1823, geraadpleegd 16 juni 2017.
[2] WieWasWie (www.wiewaswie.nl), BS Haarlemmermeer Overlijden, d.d. 6 augustus 1879, geraadpleegd 16 juni 2017.
[3] WieWasWie (www.wiewaswie.nl), BS Rijnsburg Huwelijk, d.d. 23 mei 1847, geraadpleegd 16 juni 2017.
[4] WieWasWie (www.wiewaswie.nl), BS Rijnsburg Geboorte, d.d. 3 mei 1824, geraadpleegd 16 juni 2017.
[5] FamilySearch (www.familysearch.org), BS Stompwijk, Overlijden 1881-1890 (scan 192 van 210), geraadpleegd 18 juni 2017.
[6] Erfgoed Leiden en Omstreken (ELO), Archieven van de vrije heerlijkheid en de gemeente Rijnsburg, (1199) 1503-1978 (1995), toegang 0700, inv.nr. 1078.
[7] ELO (www.erfgoedleiden.nl), Leydse Courant d.d. 6 januari 1865, geraadpleegd 30 juni 2017.
[8] ELO (www.erfgoedleiden.nl), Leydse Courant d.d. 26 augustus 1870, geraadpleegd 30 juni 2017.
[9] WieWasWie (www.wiewaswie.nl), BS Rijnsburg Geboorte, d.d. 6 april 1848, geraadpleegd 29 juni 2017.
[10] WieWasWie (www.wiewaswie.nl), BS Nederhorst den Berg Overlijden, d.d. 19 juni 1925, geraadpleegd 29 juni 2017. Ten tijde van zijn overlijden was Jacobus van Haaster ongehuwd.
[11] WieWasWie (www.wiewaswie.nl), BS Rijnsburg Geboorte, d.d. 4 februari 1850, geraadpleegd 29 juni 2017.
[12] WieWasWie (www.wiewaswie.nl), BS Stompwijk Overlijden, d.d. 28 februari 1917, geraadpleegd 29 juni 2017.
[13] Archief Delft, Collectie Delft (www.collectie-delft.nl), BS Nootdorp Huwelijk, d.d. 2 mei 1890, geraadpleegd 30 juni 2017.
[14] Archief Delft, Collectie Delft (www.collectie-delft.nl), BS Nootdorp Geboorte, d.d. 20 februari 1859, geraadpleegd 30 juni 2017.
[15] Genealogie van Jacobus (van Haestrecht) (www.woutvanhaaster.nl), XIV.8 Hendrik van Haaster, geraadpleegd 30 juni 2017.
[16] WieWasWie (www.wiewaswie.nl), BS Rijnsburg Geboorte, d.d. 17 december 1851, geraadpleegd 29 juni 2017.
[17] GenealogieOnline (www.genealogieonline.nl), Stamboom Van der Ven, geraadpleegd 29 juni 2017.
[18] FamilySearch (www.familysearch.org), BS Stompwijk Huwelijk 1881-1890 (scan 16 van 139), geraadpleegd 30 juni 2017.
[19] Archief Delft, Collectie Delft (www.collectie-delft.nl), BS Nootdorp Geboorte, d.d. 28 augustus 1851, geraadpleegd 30 juni 2017.
[20] GenealogieOnline (www.genealogieonline.nl), Stamboom Van der Ven, geraadpleegd 29 juni 2017.
[21] WieWasWie (www.wiewaswie.nl), BS Rijnsburg Geboorte, d.d. 6 januari 1854, geraadpleegd 29 juni 2017.
[22] WieWasWie (www.wiewaswie.nl), BS Schipluiden Overlijden, d.d. 19 januari 1930, geraadpleegd 29 juni 2017.
[23] WieWasWie (www.wiewaswie.nl), BS Rijnsburg Geboorte, d.d. 16 april 1856, geraadpleegd 29 juni 2017.
[24] WieWasWie (www.wiewaswie.nl), BS Nederhorst den Berg Overlijden, d.d. 11 november 1914, geraadpleegd 29 juni 2017.
[25] WieWasWie (www.wiewaswie.nl), BS Haarlemmermeer Huwelijk, d.d. 5 oktober 1883, geraadpleegd 29 juni 2017.
[26] FamilySearch (www.familysearch.org), BS Nederhorst den Berg, Geboorte 1811-1842 (scan 440 van 470), geraadpleegd 29 juni 2017.
[27] WieWasWie (www.wiewaswie.nl), BS Nederhorst den Berg Overlijden, d.d. 4 maart 1889, geraadpleegd 29 juni 2017.
[28] WieWasWie (www.wiewaswie.nl), BS Rijnsburg Geboorte, d.d. 18 september 1857, geraadpleegd 29 juni 2017.
[29] WieWasWie (www.wiewaswie.nl), BS Hilversum Overlijden, d.d. 13 december 1907, geraadpleegd 29 juni 2017.
[30] WieWasWie (www.wiewaswie.nl), BS Kortenhoef Huwelijk, d.d. 20 november 1907, geraadpleegd 29 juni 2017.
[31] FamilySearch (www.familysearch.org), BS Weesperkarspel, Geboorte 1855-1882 (scan 313 van 570), geraadpleegd 29 juni 2017.
[32] WieWasWie (www.wiewaswie.nl), BS Hilversum Overlijden, d.d. 11 mei 1914, geraadpleegd 29 juni 2017.
[33] WieWasWie (www.wiewaswie.nl), BS Rijnsburg Geboorte, d.d. 15 maart 1860, geraadpleegd 29 juni 2017.
[34] WieWasWie (www.wiewaswie.nl), BS Hazerswoude Overlijden, d.d. 25 september 1929, geraadpleegd 29 juni 2017.
[35] FamilySearch (www.familysearch.org), BS Hazerswoude Huwelijk 1882-1891 (scan 190 van 288), geraadpleegd 30 juni 2017.
[36] WieWasWie (www.wiewaswie.nl), BS Hazerswoude Geboorte, d.d. 3 februari 1860, geraadpleegd 29 juni 2017.
[37] WieWasWie (www.wiewaswie.nl), BS Hazerswoude Overlijden, d.d. 2 januari 1933, geraadpleegd 29 juni 2017.
[38] WieWasWie (www.wiewaswie.nl), BS Rijnsburg Geboorte, d.d. 2 mei 1862, geraadpleegd 29 juni 2017.
[39] WieWasWie (www.wiewaswie.nl), BS Vogelenzang Overlijden, d.d. 4 juli 1889, geraadpleegd 29 juni 2017.
[40] WieWasWie (www.wiewaswie.nl), BS Haarlemmermeer Huwelijk, d.d. 25 mei 1888, geraadpleegd 29 juni 2017.
[41] WieWasWie (www.wiewaswie.nl), BS Bloemendaal Geboorte, d.d. 19 januari 1851, geraadpleegd 29 juni 2017.
[42] WieWasWie (www.wiewaswie.nl), BS Bloemendaal Overlijden, d.d. 5 oktober 1906, geraadpleegd 29 juni 2017.
[43] WieWasWie (www.wiewaswie.nl), BS Rijnsburg Geboorte, d.d. 17 augustus 1864, geraadpleegd 29 juni 2017.
[44] Overlijden vooralsnog niet teruggevonden.