Bourgonje in Venlo

Vanaf de achttiende eeuw duiken in de Venlose doop-, trouw- en begraafregisters verwijzingen op naar een familie Bourgonje, die in ieder geval tot in de eerste helft van de twintigste eeuw in Venlo heeft gewoond.

Naar de herkomst van de familie en de oorsprong van de familienaam is nog geen onderzoek verricht. Aangezien Venlo een garnizoensstad was, zou de stamvader van deze familie een uit Bourgondië afkomstige militair kunnen zijn. Meer zekerheid bestaat er over de beroepen die vanaf omstreeks 1800 werden uitgeoefend. Zo blijken vier opeenvolgende generaties barbier te zijn geweest.

In de bestudeerde doop-, trouw- en begraafregisters wordt de familienaam op allerlei verschillende manieren gespeld: Bergonie, Berregons, Beurgonje, Borgoinie(s), Borgonden, Borgondi(en), Borgongien, Bourgogne, Bourgognie(n), Bourgoigne, Bourgoinien, Bourgondië(n), Bourgonien, Bourgonje, Bourgons, Bregonien en Burgonien. Al deze varianten zijn bij de oudste generaties in onderstaande stamreeks gestandaardiseerd tot ‘Bourgonje’, de schrijfwijze die vanaf de invoering van de burgerlijke stand het meeste werd gebruikt.

Plattegrond van Venlo in 1652 (Wikipedia).

I. ANTONIUS (ANTHONIE) BOURGONJE, won. Venlo, geb. omstr. 1685,[i] overl. Venlo (Oude Mannenhuis), begr. Venlo 15 mrt. 1756,[ii] tr. omstr. 1710[iii] CHRISTINA HENDRIKSDR EBELS, geb. omstr. 1686,[iv] overl. voor 9 sept. 1747.[v]

Uit dit huwelijk:

 1. Jacobus, volgt II.
 2. JOHANNES BOURGONJE, ged. (r.k.) Venlo 14 febr. 1713 (get. Jacob Berregons en Maria Hendrix),[vi] overl. Venlo voor 11 mei 1721.[vii]
 3. JOHANNES BOURGONJE, ged. (r.k.) Venlo 11 mei 1721 (get. Petrus Henrixs, eius loco Laurentius Henricks, en Ida Willems),[viii] overl. na 11 mei 1721.[ix]

II. JACOBUS (JACQUES) BOURGONJE, won. Venlo, geb. omstr. 1711,[x] overl. Venlo 15 mrt. 1787, begr. Venlo 17 mrt. 1787,[xi] tr. (r.k.) Venlo 12 apr. 1739 (get. Joanne Borgongien en Jacobo Ebes)[xii] HENDRINA (HENRIETTE) JANSEN, won. Venlo, geb. omstr. 1715,[xiii] begr. Venlo 24 febr. 1781.[xiv]

Hoewel van Jacobus Bourgonje vooralsnog geen doopinschrijving is gevonden, lijkt hij op basis van de naamgeving van zijn kinderen een zoon te zijn van Antonius Bourgonje en Christina Hendriksdr Ebels.

Op 23 augustus 1775 trad Jacobus Bourgognie samen met Christina Bourgognie te Venlo op als getuige bij de doop van Joannes, zoon van Henrici Bourgognie en Anna Catharina Enterdeux.[xv]

Op 29 november 1783 trad Jacobus Bourgonien samen met Maria Catharina Beelmans te Venlo op als getuige bij de doop van Maria Henrica Beelmans, dochter van Hermanus en Christina Bourgondiën.[xvi]

Uit dit huwelijk:

 1. Henricus, volgt III.
 2. JOANNES MATHIAS BOURGONJE, ged. (r.k.) Venlo 13 sept. 1742 (get. Wilhelmus Meuwen, nomine Joannis Jansen, en Catharina Borgoinies),[xvii] overl. na 13 sept. 1742.[xviii]
 3. PETRUS BOURGONJE, won. Venlo, ged. (r.k.) Venlo 28 jan. 1745 (get. Cornelius Janssen en Joanna Bourgoigne),[xix] overl. Venlo 7 mei 1819,[xx] tr. (1) (r.k.) Venlo 1 mei 1770 (get. Jacobo Ebus en Maria Jacobs)[xxi] MECHTILDIS STICKELBROECK, geb. omstr. 1727,[xxii] begr. Venlo 26 aug. 1795;[xxiii] tr. (2) (r.k.) Venlo 9 febr. 1796 (get. Cornelius Kemmelings en Barbara Bourgonien) HELENA VAN DER WEIJDEN, won. St. Odielienberg (1796), geb. omstr. 1768,[xxiv] overl. Venlo 21 mrt. 1797.[xxv].
 4. CHRISTINA BOURGONJE, ged. (r.k.) Venlo 9 sept. 1747 (get. Petrus van Tongeren en Cecilia Bourgogne),[xxvi] overl. Venlo 5 dec. 1823,[xxvii] tr. (1) voor 29 nov. 1783[xxviii] HERMANUS BEULMANS (BEELMANS), geb. [Maaseik (België)],[xxix] overl. tussen 29 nov. 1783 en 2 juni 1785;[xxx] tr. (2) voor 2 juni 1785[xxxi] JAN WILLEM BEULMANS, geb. Maaseik (België) omstr. 1752,[xxxii] overl. Venlo 31 mrt. 1834,[xxxiii] zn. van Hendrik en Anna Maria Gelen.

Op 10 september 1780 trad Christina Borgondien samen met Joannes Nellen te Venlo op als getuige bij het huwelijk van Leonardus Hutjens en Anna Gertrudis Jansen.[xxxiv]

Op 9 november 1785 trad Christina Bourgonien samen met Hubertus Philippart te Venlo op als getuige bij de doop van Maria Christina Philippart, dochter van Henrici en Maria Beulmans.[xxxv]

 1. JOANNES BOURGONJE, ged. (r.k.) Venlo 2 juli 1749 (get. Joannes Ebus en Petronilla Simons),[xxxvi] overl. na 2 juli 1749.[xxxvii]
 2. CATHARINA BOURGONJE, ged. (r.k.) Venlo 14 mei 1753 (get. Joannes Alberts en Joanna Jansen),[xxxviii] overl. na 14 mei 1753.[xxxix]
 3. MARTINUS ANTONIUS BOURGONJE, ged. (r.k.) Venlo 8 juli 1756 (get. Theodorus Kloesen en Aldegondis Albers),[xl] overl. na 8 juli 1756.[xli]

III. HENRICUS (HENRI) BOURGONJE, barbier (1810), won. Venlo (1783), ged. (r.k.) Venlo 29 juli 1739 (get. Antonius Bourgondie en Gertrudis van de Broeck, uit naam van Catharina van de Koele),[xlii] overl. Venlo 26 mrt. 1810,[xliii] tr. (1) (r.k.) Venlo 3 mei 1767 MARIA AGNES SERVAES (SERFAS) (get. Joanne Borgondien en Christina Borgondien),[xliv] ged.  (r.k.) Straelen, Nordrhein-Westfalen 25 febr. 1744 (get. Jacob Bruns en Petronella Becks),[xlv] begr. Venlo 22 febr. 1771, dr. van Sander en Catharina Becks;[xlvi] tr. (2) (r.k.) Venlo 12 febr. 1774 (get. Petrus Bourgognien en Christina Bourgognien)[xlvii] ANNA CATHARINA ENTERDUES (ANTERDEUX/TER DEUSE/TERDUIJS/TER DUIJSTER), ged. (r.k.) omstr. 1750,[xlviii] overl. na 22 jan. 1787.[xlix]

Op 23 okt. 1764 trad Henrico Bourgondien samen met Jacobo Ebus te Venlo op als getuige bij het huwelijk van Caspar Clerck en Aldegondis Ebus.[l]

Op 2 juni 1785 trad Henricus Bourgonien samen met Elisabetha Koesax te Venlo op als getuige bij de doop van Maria Elisabetha Beulmans, dochter van Joannis Wilhelmi en Christina Bourgonien.[li]

Uit het eerste huwelijk:

 1. ANTONIUS (ANTOINE) BOURGONJE, barbier (1799), ged. (r.k.) Venlo 10 mei 1768 (get. Jacobus Bourgoinien en Anna Catharina Servaes),[lii] overl. Venlo 6 febr. 1799.[liii]
 2. ALEXANDER JOHANNES BOURGONJE, ged. (r.k.) Venlo 17 febr. 1770 (get. Petrus Beurgonje en Hendrina Jansen),[liv] begr. Venlo 23 sept. 1771.[lv]

Uit het tweede huwelijk:

 1. JOHANNES BOURGONJE, ged. (r.k.) 23 aug. 1775 (get. Jacobus Bourgognie en Christina Bourgognie),[lvi] overl. Venlo 16 mei 1846.[lvii]
 2. ANNA CATHARINA BOURGONJE, ged. (r.k.) Venlo 13 nov. 1776 (get. Petrus Borgoinie en Henrica Janssen),[lviii] overl. Venlo 27 mei 1843.[lix]
 3. PETRUS LAURENTIUS BOURGONJE, ged. (r.k.) Venlo 15 febr. 1778 (get. Petrus Ebus en Catharina Burgonien),[lx] begr. Venlo 12 okt. 1780.[lxi]
 4. Jacobus, volgt IV.
 5. HENRICA (HENDRINA) BOURGONJE, ged. (r.k.) Venlo 7 nov. 1781 (get. Leonardus Ebus en Mechtildis Stickelbroek),[lxii] overl. Venlo 18 jan. 1785, begr. ald. 20 jan. 1785.[lxiii]
 6. MARIA THERESIA BOURGONJE, ged. (r.k.) Venlo 29 dec. 1783 (get. Joannes Ebus en Maria Theresia Passel),[lxiv] overl. Venlo 3 juli 1860,[lxv] tr. Venlo 5 mei 1815[lxvi] JAN HENDRIK DONAU, huurvaarder (1815), ged. (r.k.) Beslik 5 mrt. 1780,[lxvii] overl. Venlo 14 okt. 1850,[lxviii] zn. van Bernard, daghuurder, en Margriet Focking.
 7. ANNA CATHARINA BOURGONJE, tweeling met voorgaande, ged. (r.k.) Venlo 29 dec. 1783 (get. Wilhelmus Beulmans en Anna Catharina Keuters),[lxix] overl. Venlo 4 apr. 1786, begr. ald. 6 apr. 1786.[lxx]
 8. MARIA SIBILLA BOURGONJE, naaister (1816), ged. (r.k.) Venlo 22 jan. 1787 (get. Martinus Goossens en Joanna Sibilla Lenders),[lxxi] overl. Venlo 13 jan. 1830,[lxxii] tr. Venlo 1 juni 1816[lxxiii] JAN FRANCIS VAN DER RANDEN, huurvaarder (1816), ged. (r.k.) Grave 4 okt. 1788,[lxxiv] overl. Venlo 6 aug. 1832,[lxxv] zn. van Antoon en Maria Louw.
Zicht in een salon van een barbier. De barbier, met kam achter zijn oor, scheert een man die in een stoel zit (coll. Rijksmuseum Amsterdam).

IV. JACOBUS (JACQUES) BOURGONJE, kleermaker (1810) en barbier (1841), ged. (r.k.) Venlo 5 nov. 1779 (get. Jacobus Evers en Ida Veullings),[lxxvi] overl. Venlo 9 mei 1859,[lxxvii] tr. Venlo 9 febr. 1810[lxxviii] HESTER (ESTHER) VAN DER STEEGEN (VERSTEEGEN), dagloonster (1810), ged. (r.k.) Venlo 28 sept. 1787 (get. Wijnandus van der Stegen en Esther Hutgens),[lxxix] overl. Venlo 17 mrt. 1854,[lxxx] onwettige dr. van Marie Mathilde van der Steegen.

Uit dit huwelijk:

 1. HENRI JEAN BOURGONJE, kleermaker (1888), geb. Venlo 13 juni 1810,[lxxxi] ongehuwd overl. Venlo 28 mrt. 1888.[lxxxii]
 2. CATHERINE BOURGONJE, geb. Venlo 13 jan. 1812,[lxxxiii] overl. Venlo 24 febr. 1813.[lxxxiv]
 3. Peter, volgt V.
 4. THERESIA BOURGONIEN, geb. Venlo 10 sept. 1815,[lxxxv] overl. Venlo 2 juni 1886,[lxxxvi] tr. Venlo 5 juli 1841[lxxxvii] HERMAN CHRISTIAAN WESTERS, houtzager (1841), geb. Venlo 30 okt. 1818,[lxxxviii] overl. Venlo 11 mrt. 1890,[lxxxix] zn. van Christiaan, jager in garnizoen, en Johanna Opheij, dagloonster.
 5. SIBILLA BOURGONIEN, geb. Venlo 30 dec. 1817,[xc] overl. Venlo 16 apr. 1897.[xci]
 6. JOHAN FRANCIS ANTOON BOURGONIEN, geb. Venlo 9 apr. 1820,[xcii] overl. Venlo 4 juni 1821.[xciii]
 7. THEODOR HUBERT BOURGONIEN, geb. Venlo 12 okt. 1822,[xciv] overl. Venlo 24 juli 1824.[xcv]
 8. JAN WILLEM BOURGONIEN, geb. Venlo 4 febr. 1827,[xcvi] overl. Venlo 21 mei 1834.[xcvii]
 9. ANTOON HUBERT BOURGONIEN, geb. Venlo 19 aug. 1830,[xcviii] overl. Venlo 25 mei 1834.[xcix]

V. PETER (PIERRE/PIET) BOURGONJE, barbier (1827-overl.), geb. Venlo 5 mei 1813,[c] overl. Venlo 13 jan. 1890,[ci] tr. (1) Venlo 11 jan. 1841[cii] ELISABETH PISTORIUS, geb. Venlo 18 juli 1810,[ciii] overl. Venlo 23 juni 1860,[civ] dr. van Peter Jacob en Maria Catharina Cremers; tr. (2) Venlo 19 mei 1862[cv] MARIA CHRISTINA VERRIJT, geb. Maasbree 6 aug. 1811,[cvi] overl. Venlo 5 juli 1879,[cvii] dr. van Jan en Theodore Boom; wed. van Martinus Hendrik Könen.

In 1887 vierde Peter Bourgonje zijn diamanten jubileum als barbier: ‘De 74jarige barbier Piet Bourgonje hier ter stede zal Maandag het diamanten jubilé der vervulling van zijn ambt herdenken. In dien tijd had hij menige duizenden onder het mes, daaronder verscheidene grooten en notabelen, ook van elders, want hij was al dien tijd de vaste baardscheerder in een der eerste hotels. De eenig overgeblevenen wien hij sedert 60 jaren alhier bediende, zijn, naar wij vernemen, de heeren G. Rosenkranz en J. Boermans vader.

De geachte man geniet nog steeds de beste gezondheid en spraakzaamheid, en hanteert zijn wapen volgens de kunst nog met een vaste hand evenals voor 25 jaar. Met zijn vele klanten zullen wij gaarne instemmen en hem toeroepen: Lang zal hij leven!’.[cviii]

Uit het eerste huwelijk:

 1. JACOB BOURGONJE, geb. Venlo 3 jan. 1843,[cix] overl. Venlo 1 nov. 1846.[cx]
 2. ARNOLD HUBERT BOURGONJE, geb. Venlo 3 juni 1844,[cxi] overl. Venlo 18 aug. 1877.[cxii]
 3. MARIA THERESIA BOURGONJE, geb. Venlo 27 sept. 1846,[cxiii] overl. Venlo 7 aug. 1899,[cxiv] tr. Venlo 12 aug. 1884[cxv] HENDRIK ALEXIUS HUBERT GERAETS, sigarenmaker (1884-overl.), geb. Venlo 27 nov. 1851,[cxvi] overl. Venlo 14 okt. 1899,[cxvii] zn. van Hendrik Alexius en Getrudis Laurents.
 4. Peter Christiaan Hubert, volgt VI.
 5. MARIA SIBILLA BOURGONJE, geb. Venlo 7 nov. 1851,[cxviii] overl. Venlo 1 mei 1925,[cxix] tr. Venlo 12 juni 1876[cxx] JACOB WESTERS, houtzager (1876), geb. Venlo 6 nov. 1843,[cxxi] overl. Venlo 20 apr. 1925,[cxxii] zn. van Herman Christiaan, houtzager, en Theresia Bourgonien.

VI. PETER CHRISTIAAN HUBERT BOURGONJE, kleermaker (1883) en barbier (1897, 1912, 1915), won. Venlo Oude Markt (1897-overl.), geb. Venlo 10 mrt. 1849,[cxxiii] overl. Venlo 22 mrt. 1917,[cxxiv] tr. Venlo 16 okt. 1883[cxxv] ANNA HUBERTINA JANSSEN, geb. Venlo 9 juni 1853,[cxxvi] overl. Venlo 15 juli 1948,[cxxvii] dr. van Peter Lambertus, steenhouwer, en Anna Gertrudis Bartels.

In augustus 1897 werd Venlo tijdens een droge en heldere dag opgeschrikt door 1 felle bliksemschicht en hevige donderslag. Bij bakker Peeters-Derkx en barbier Bourgonje aan de Oude Markt werden daarbij de schoorstenen stukgeslagen. Bij Bourgonje werd tevens een schilderij van de muur geslingerd en een paar vensterruiten verbrijzeld. Ook diverse andere huizen liepen schade op, maar nergens brak brand uit.[cxxviii]

Uit dit huwelijk:

 1. PETER CHRISTIAAN MARIE HUBERT BOURGONJE, ambtenaar ter secretarie, gemeentesecretaris en hoofdcommissaris secretarie, geb. Venlo 18 mei 1885,[cxxix] ongehuwd overl. Venlo 4 febr. 1941.[cxxx]

In oktober 1904 kreeg Peter Christiaan Marie Hubert Bourgonje tijdens de loting voor de Nationale Militie nummer 52 toebedeeld.[cxxxi]

In december 1905 werd adjunct-ambtenaar P. Bourgonje bevorderd tot ambtenaar ter  secretarie.[cxxxii]

Op 24 april 1907 slaagde ambtenaar P. Bourgonje te Den Haag voor het mondelinge examen van gemeentesecretaris.[cxxxiii]

 1. Lambertus Jacobus Johannes, volgt VII.
 2. ANNA MARIA SIBILLA BOURGONJE, geb. Venlo 23 okt. 1888,[cxxxiv] overl. Groesbeek 18 okt. 1966,[cxxxv] tr. Venlo 6 dec. 1915[cxxxvi] PETER THEODORUS WILMS, onderwijzer (1915) en schoolhoofd, geb. Helden 30 sept. 1890,[cxxxvii] overl. Groesbeek 5 jan. 1972,[cxxxviii] zn. van Jacobus onderwijzer, en Catharina Hubertina Claeren.
 3. DOROTHEA ANNA MARIA BOURGONJE, geb. Venlo 27 juli 1890,[cxxxix] overl. Venlo 18 sept. 1966,[cxl] tr. Kessel 11 jan. 1915[cxli] FRANCIS RONCKEN, hoofdonderwijzer (1915), geb. Kessel 27 mei 1889,[cxlii] overl. Melick en Herkenbosch 11 jan. 1938,[cxliii] zn. van Hendrik, landbouwer, en Maria Catharina Leenders.
 4. BARTHA ANNA MARIA BOURGONJE, geb. Venlo 26 nov. 1893,[cxliv] ongehuwd overl. Roermond 26 mrt. 1988.[cxlv]
 5. CATHARINA PAULINA MARIA BOURGONJE, geb. Venlo 21 febr. 1896,[cxlvi] ongehuwd overl. Venlo 17 jan. 1943.[cxlvii]

VII. LAMBERTUS JACOBUS JOHANNES BOURGONJE, behanger (1912), stoffeerder en winkelier in tapijten, won. Venlo Oude Markt 5 (1916), geb. Venlo 23 apr. 1887,[cxlviii] overl. Venlo 12 jan. 1973,[cxlix] tr. Maasbree 12 febr. 1912[cl] MARGARETHA WILHELMINA PESKENS, geb. Maasbree 12 juli 1887,[cli] overl. Venlo 17 febr. 1954,[clii] dr. van Peter Hubertus, mandenmaker, en Johanna Hendrina van Horen.

In oktober 1906 kreeg Lambertus Jacobus Johannes Bourgonje tijdens de loting voor de Nationale Militie nummer 99 toebedeeld.[cliii]

Advertentie voor de winkel van Lambertus Jacobus Johannes Bourgonje (Delpher).

Uit dit huwelijk:

 1. PIERRE LAMBERT FRANCOIS BOURGONJE, geb. Venlo 29 juni 1913.[cliv]
 2. LAMBERT PIERRE KAREL BOURGONJE, geb. Venlo 25 mei 1916.[clv]
 3. JOHANNA DOROTHEA MARIA BOURGONJE, geb. Venlo 29 juni 1917.[clvi]
 4. Zoon.[clvii]
 5. Dochter.[clviii]
 6. WILLEM ANDREAS PAULUS BOURGONJE, geb. Venlo 5 juli 1921,[clix] overl. Venlo 4 nov. 1921.[clx]
 7. Dochter.[clxi]
 8. Zoon.[clxii]
 9. ARTHUR PIERRE LEO BOURGONJE, geb. Venlo 1 sept. 1926,[clxiii] overl. Venlo 28 febr. 1929.[clxiv]
 10. Dochter.[clxv]
 11. Dochter.[clxvi]

Noten

[i] Schatting gebaseerd op de vermoedelijke trouwdatum.
[ii] FamilySearch (www.familysearch.org), DTB Venlo, Rooms Katholiek, Begraven 1684-1784 (scan 538 van 723), geraadpleegd 9 december 2017.
[iii] Schatting gebaseerd op de geboortejaren van zijn zoons Jacobus (omstreeks 1711) en Johannes (1713).
[iv] Schatting gebaseerd op de vermoedelijke trouwdatum.
[v] Gebaseerd op de doop van Christina, dochter van Jacobus Bourgonje en Hendrina Jansen (vernoeming naar overleden familieleden).
[vi] FamilySearch (www.familysearch.org), DTB Venlo, Rooms Katholiek, Dopen 1704-1764 (scan 127 van 626), geraadpleegd 10 december 2017.
[vii] Gebaseerd op de doop van Johannes Bourgonje op 11 mei 1721.
[viii]FamilySearch (www.familysearch.org), DTB Venlo, Rooms Katholiek, Dopen 1704-1764 (scan 244 van 626), geraadpleegd 4 mei 2018.
[ix] Gebaseerd op de doop van Johannes Bourgonje op 11 mei 1721.
[x] Ten tijde van zijn overlijden zou Jacob Bourgonje 76 jaar oud zijn geweest, zie: FamilySearch (www.familysearch.org), DTB Venlo, Rooms Katholiek, Begraven 1785-1795 (scan 30 van 138), geraadpleegd 8 december 2017.
[xi] FamilySearch (www.familysearch.org), DTB Venlo, Rooms Katholiek, Begraven 1785-1795 (scan 30 van 138), geraadpleegd 8 december 2017.
[xii] FamilySearch (www.familysearch.org), DTB Venlo, Rooms Katholiek, Trouwen 1707-1796 (scan 109 van 723), geraadpleegd 21 juli 2017.
[xiii] Schatting gebaseerd op de huwelijksdatum.
[xiv] FamilySearch (www.familysearch.org), DTB Venlo, Rooms Katholiek, Begraven 1684-1784 (scan 697 van 723), geraadpleegd 8 december 2017.
[xv] FamilySearch (www.familysearch.org), DTB Venlo, Rooms Katholiek, Dopen 1764-1796 (scan 125 van 591), geraadpleegd 4 december 2017.
[xvi] FamilySearch (www.familysearch.org), DTB Venlo, Rooms Katholiek, Dopen 1764-1796 (scan 197 van 591), geraadpleegd 5 december 2017.
[xvii] FamilySearch (www.familysearch.org), DTB Venlo, Rooms Katholiek, Dopen 1704-1764 (scan 477 van 626), geraadpleegd 22 juli 2017.
[xviii] Gebaseerd op zijn doopdatum.
[xix] FamilySearch (www.familysearch.org), DTB Venlo, Rooms Katholiek, Dopen 1704-1764 (scan 493 van 626), geraadpleegd 22 juli 2017.
[xx] WieWasWie (www.wiewaswie.nl), BS Venlo Overlijden, d.d. 07-05-1819, geraadpleegd 3 december 2017.
[xxi] FamilySearch (www.familysearch.org), DTB Venlo, Rooms Katholiek, Trouwen 1707-1796 (scan 200 van 723), geraadpleegd 19 juli 2017.
[xxii] Ten tijde van haar overlijden zou Mechtildis Stickelbroeck 68 jaar (sexaqinta octo annorum) zijn geweest, zie: FamilySearch (www.familysearch.org), DTB Venlo, Rooms Katholiek, Begraven 1785-1795 (scan 118 van 138), geraadpleegd 8 december 2017.
[xxiii] FamilySearch (www.familysearch.org), DTB Venlo, Rooms Katholiek, Begraven 1785-1795 (scan 118 van 138), geraadpleegd 8 december 2017.
[xxiv] Schatting gebaseerd op de trouwdatum.
[xxv] FamilySearch (www.familysearch.org), BS Venlo, Geboorten, huwelijken, overlijden 1795-1797 (scan 265 van 302), geraadpleegd 5 mei 2018.
[xxvi] FamilySearch (www.familysearch.org), DTB Venlo, Rooms Katholiek, Dopen 1704-1764 (scan 509 van 626), geraadpleegd 22 juli 2017.
[xxvii] WieWasWie (www.wiewaswie.nl), BS Venlo Overlijden, d.d. 05-12-1823, geraadpleegd 3 december 2017.
[xxviii] FamilySearch (www.familysearch.org), DTB Venlo, Rooms Katholiek, Dopen 1764-1796 (scan 197 van 591), geraadpleegd 5 december 2017.
[xxix] Mogelijk een broer van Jan Willem Beulmans. Doopinschrijving nog niet gevonden.
[xxx] WieWasWie (www.wiewaswie.nl), BS Venlo Huwelijk, d.d. 01-04-1826, geraadpleegd 3 december 2017.
[xxxi] WieWasWie (www.wiewaswie.nl), BS Venlo Huwelijk, d.d. 01-04-1826, geraadpleegd 3 december 2017.
[xxxii] Ten tijde van zijn overlijden was Jan Willem Beulmans 82 jaar oud.
[xxxiii] WieWasWie (www.wiewaswie.nl), BS Venlo Overlijden, d.d. 31-03-1834, geraadpleegd 3 december 2017.
[xxxiv] FamilySearch (www.familysearch.org), DTB Venlo, Rooms Katholiek, Trouwen 1707-1796 (scan 223 van 723), geraadpleegd 19 juli 2017.
[xxxv] FamilySearch (www.familysearch.org), DTB Venlo, Rooms Katholiek, Dopen 1764-1796 (scan 219 van 591), geraadpleegd 7 december 2017.
[xxxvi] FamilySearch (www.familysearch.org), DTB Venlo, Rooms Katholiek, Dopen 1704-1764 (scan 519 van 626), geraadpleegd 22 juli 2017.
[xxxvii] Gebaseerd op zijn doopdatum.
[xxxviii] FamilySearch (www.familysearch.org), DTB Venlo, Rooms Katholiek, Dopen 1704-1764 (scan 545 van 626), geraadpleegd 26 juli 2017.
[xxxix] Gebaseerd op haar doopdatum.
[xl] FamilySearch (www.familysearch.org), DTB Venlo, Rooms Katholiek, Dopen 1704-1764 (scan 569 van 626), geraadpleegd 28 juli 2017.
[xli] Gebaseerd op zijn doopdatum.
[xlii] FamilySearch (www.familysearch.org), DTB Venlo, Rooms Katholiek, Dopen 1704-1764 (scan 449 van 626), geraadpleegd 21 juli 2017.
[xliii] WieWasWie (www.wiewaswie.nl), BS Venlo Overlijden, d.d. 26-03-1810, geraadpleegd 3 december 2017.
[xliv] FamilySearch (www.familysearch.org), DTB Venlo, Rooms Katholiek, Trouwen 1684-1784 (scan 191 van 723), geraadpleegd 8 december 2017. Bij de huwelijksinschrijving is sprake van een Joannes Bourgonje. Vermoedelijk is dit een vergissing, en wordt zijn broer Henricus Bourgonje. Er is tussen 1767 en 1771 in ieder geval geen overlijden aangetroffen van een Joannes Bourgonje; wel van een Agnes Servaes, echtgenote van Henricus Bourgonje
[xlv] Mededeling van Armand Servaes d.d. 02-07-2019. De doop vond plaats in de Pfarrkirche St. Peter und Paul.
[xlvi] FamilySearch (www.familysearch.org), DTB Venlo, Rooms Katholiek, Begraven 1684-1784 (scan 626 van 723), geraadpleegd 8 december 2017.
[xlvii] FamilySearch (www.familysearch.org), DTB Venlo, Rooms Katholiek, Trouwen 1707-1796 (scan 207 van 723), geraadpleegd 19 juli 2017.
[xlviii] Schatting gebaseerd op de trouwdatum.
[xlix] Gebaseerd op de doopdatum van Maria Sibilla Bourgonje.
[l] FamilySearch (www.familysearch.org), DTB Venlo, Rooms Katholiek, Trouwen 1707-1796 (scan 186 van 723), geraadpleegd 4 mei 2018.
[li] FamilySearch (www.familysearch.org), DTB Venlo, Rooms Katholiek, Dopen 1764-1796 (scan 214 van 591), geraadpleegd 7 december 2017.
[lii] FamilySearch (www.familysearch.org), DTB Venlo, Rooms Katholiek, Dopen 1764-1796 (scan 55 van 591), geraadpleegd 4 mei 2018.
[liii] FamilySearch (www.familysearch.org), BS Venlo, Geboorten, huwelijken, overlijden 1797-1799 (scan 351 van 385), geraadpleegd 4 mei 2018.
[liv] FamilySearch (www.familysearch.org), DTB Venlo, Rooms Katholiek, Dopen 1764-1796 (scan 71 van 591), geraadpleegd 8 december 2017.
[lv] FamilySearch (www.familysearch.org), DTB Venlo, Rooms Katholiek, Begraven 1684-1784 (scan 629 van 723), geraadpleegd 8 december 2017.
[lvi] FamilySearch (www.familysearch.org), DTB Venlo, Rooms Katholiek, Dopen 1764-1796 (scan 125 van 591), geraadpleegd 4 december 2017.
[lvii] WieWasWie (www.wiewaswie.nl), BS Venlo Overlijden, d.d. 16-05-1846, geraadpleegd 4 december 2017.
[lviii] FamilySearch (www.familysearch.org), DTB Venlo, Rooms Katholiek, Dopen 1764-1796 (scan 140 van 591), geraadpleegd 4 december 2017.
[lix] WieWasWie (www.wiewaswie.nl), BS Venlo Overlijden, d.d. 27-05-1843, geraadpleegd 3 december 2017.
[lx] FamilySearch (www.familysearch.org), DTB Venlo, Rooms Katholiek, Dopen 1764-1796 (scan 155 van 591), geraadpleegd 8 december 2017.
[lxi] FamilySearch (www.familysearch.org), DTB Venlo, Rooms Katholiek, Begraven 1684-1784 (scan 695 van 723), geraadpleegd 8 december 2017.
[lxii] FamilySearch (www.familysearch.org), DTB Venlo, Rooms Katholiek, Dopen 1764-1796 (scan 183 van 591), geraadpleegd 4 december 2017.
[lxiii] FamilySearch (www.familysearch.org), DTB Venlo, Rooms Katholiek, Begraven 1785-1795 (scan 7 van 138), geraadpleegd 8 december 2017.
[lxiv] FamilySearch (www.familysearch.org), DTB Venlo, Rooms Katholiek, Dopen 1764-1796 (scan 197 van 591), geraadpleegd 5 december 2017.
[lxv] WieWasWie (www.wiewaswie.nl), BS Venlo Overlijden, d.d. 03-07-1860, geraadpleegd 3 december 2017.
[lxvi] WieWasWie (www.wiewaswie.nl), BS Venlo Huwelijk, d.d. 05-05-1815, geraadpleegd 3 december 2017.
[lxvii] WieWasWie (www.wiewaswie.nl), BS Venlo Huwelijk, d.d. 05-05-1815, geraadpleegd 3 december 2017.
[lxviii] WieWasWie (www.wiewaswie.nl), BS Venlo Overlijden, d.d. 14-10-1850, geraadpleegd 3 december 2017.
[lxix] FamilySearch (www.familysearch.org), DTB Venlo, Rooms Katholiek, Dopen 1764-1796 (scan 197 van 591), geraadpleegd 5 december 2017.
[lxx] FamilySearch (www.familysearch.org), DTB Venlo, Rooms Katholiek, Begraven 1785-1795 (scan 20 van 138), geraadpleegd 8 december 2017.
[lxxi] FamilySearch (www.familysearch.org), DTB Venlo, Rooms Katholiek, Dopen 1764-1796 (scan 235 van 591), geraadpleegd 7 december 2017.
[lxxii] WieWasWie (www.wiewaswie.nl), BS Venlo Overlijden, d.d. 13-01-1830, geraadpleegd 3 december 2017.
[lxxiii] WieWasWie (www.wiewaswie.nl), BS Venlo Huwelijk, d.d. 01-06-1816, geraadpleegd 3 december 2017.
[lxxiv] WieWasWie (www.wiewaswie.nl), BS Venlo Huwelijk, d.d. 01-06-1816, geraadpleegd 3 december 2017.
[lxxv] WieWasWie (www.wiewaswie.nl), BS Venlo Overlijden, d.d. 06-08-1832, geraadpleegd 3 december 2017.
[lxxvi] FamilySearch (www.familysearch.org), DTB Venlo, Rooms Katholiek, Dopen 1764-1796 (scan 170 van 591), geraadpleegd 4 december 2017.
[lxxvii] WieWasWie (www.wiewaswie.nl), BS Venlo Overlijden, d.d. 09-05-1859, geraadpleegd 3 december 2017.
[lxxviii] WieWasWie (www.wiewaswie.nl), BS Venlo Huwelijk, d.d. 09-02-1810, geraadpleegd 3 december 2017.
[lxxix] FamilySearch (www.familysearch.org), DTB Venlo, Rooms Katholiek, Dopen 1764-1796 (scan 244 van 591), geraadpleegd 7 december 2017.
[lxxx] WieWasWie (www.wiewaswie.nl), BS Venlo Overlijden, d.d. 17-03-1854, geraadpleegd 3 december 2017.
[lxxxi] WieWasWie (www.wiewaswie.nl), BS Venlo Geboorte, d.d. 13-06-1810, geraadpleegd 3 december 2017
[lxxxii] WieWasWie (www.wiewaswie.nl), BS Venlo Overlijden, d.d. 28-03-1888, geraadpleegd 3 december 2017.
[lxxxiii] WieWasWie (www.wiewaswie.nl), BS Venlo Geboorte, d.d. 13-01-1812, geraadpleegd 3 december 2017.
[lxxxiv] WieWasWie (www.wiewaswie.nl), BS Venlo Overlijden, d.d. 24-02-1813, geraadpleegd 3 december 2017.
[lxxxv] WieWasWie (www.wiewaswie.nl), BS Venlo Geboorte, d.d. 10-09-1815, geraadpleegd 3 december 2017.
[lxxxvi] WieWasWie (www.wiewaswie.nl), BS Venlo Overlijden, d.d. 02-06-1886, geraadpleegd 3 december 2017.
[lxxxvii] WieWasWie (www.wiewaswie.nl), BS Venlo Huwelijk, d.d. 05-07-1841, geraadpleegd 3 december 2017.
[lxxxviii] WieWasWie (www.wiewaswie.nl), BS Venlo Geboorte, d.d. 30-10-1818, geraadpleegd 3 december 2017.
[lxxxix] WieWasWie (www.wiewaswie.nl), BS Venlo Overlijden, d.d. 11-03-1890, geraadpleegd 3 december2017.
[xc] WieWasWie (www.wiewaswie.nl), BS Venlo Geboorte, d.d. 30-12-1817, geraadpleegd 3 december 2017.
[xci] WieWasWie (www.wiewaswie.nl), BS Venlo Overlijden, d.d. 16-04-1897, geraadpleegd 3 december 2017.
[xcii] WieWasWie (www.wiewaswie.nl), BS Venlo Geboorte, d.d. 09-04-1820, geraadpleegd 3 december 2017.
[xciii] WieWasWie (www.wiewaswie.nl), BS Venlo Overlijden, d.d. 04-06-1821, geraadpleegd 3 december 2017.
[xciv] WieWasWie (www.wiewaswie.nl), BS Venlo Geboorte, d.d. 12-10-1822, geraadpleegd 3 december 2017.
[xcv] WieWasWie (www.wiewaswie.nl), BS Venlo Overlijden, d.d. 24-07-1824, geraadpleegd 3 december 2017.
[xcvi] WieWasWie (www.wiewaswie.nl), BS Venlo Geboorte, d.d. 04-02-1827, geraadpleegd 3 december 2017.
[xcvii] WieWasWie (www.wiewaswie.nl), BS Venlo Overlijden, d.d. 21-05-1834, geraadpleegd 3 december 2017.
[xcviii] WieWasWie (www.wiewaswie.nl), BS Venlo Geboorte, d.d. 19-08-1830, geraadpleegd 3 december 2017.
[xcix] WieWasWie (www.wiewaswie.nl), BS Venlo Overlijden, d.d. 25-05-1834, geraadpleegd 3 december 2017.
[c] WieWasWie (www.wiewaswie.nl), BS Venlo Geboorte, d.d. 05-05-1813, geraadpleegd 29 november 2017.
[ci] WieWasWie (www.wiewaswie.nl), BS Venlo Overlijden, d.d. 13-01-1890, geraadpleegd 29 november 2017.
[cii] WieWasWie (www.wiewaswie.nl), BS Venlo Huwelijk, d.d. 11-01-1841, geraadpleegd 28 november 2017.
[ciii] WieWasWie (www.wiewaswie.nl), BS Venlo Geboorte, d.d. 18-07-1810, geraadpleegd 29 november 2017.
[civ] WieWasWie (www.wiewaswie.nl), BS Venlo Overlijden, d.d. 23-06-1860, geraadpleegd 29 november 2017.
[cv] WieWasWie (www.wiewaswie.nl), BS Venlo Huwelijk, d.d. 19-05-1862, geraadpleegd 29 november 2017.
[cvi] WieWasWie (www.wiewaswie.nl), BS Maasbree Geboorte, d.d. 06-08-1811, geraadpleegd 29 november 2017.
[cvii] WieWasWie (www.wiewaswie.nl), BS Venlo Overlijden, d.d. 05-07-1879, geraadpleegd 29 november 2017.
[cviii] Delpher (www.delpher.nl), Venloosch Weekblad, d.d. 07-05-1887, geraadpleegd 4 mei 2018.
[cix] WieWasWie (www.wiewaswie.nl), BS Venlo Geboorte, d.d. 03-01-1843, geraadpleegd 28 november 2017.
[cx] WieWasWie (www.wiewaswie.nl), BS Venlo Overlijden, d.d. 01-11-1846, geraadpleegd 28 november 2017.
[cxi] WieWasWie (www.wiewaswie.nl), BS Venlo Geboorte, d.d. 03-06-1844, geraadpleegd 28 november 2017.
[cxii] WieWasWie (www.wiewaswie.nl), BS Venlo Overlijden, d.d. 18-08-1877, geraadpleegd 28 november 2017.
[cxiii] WieWasWie (www.wiewaswie.nl), BS Venlo Geboorte, d.d. 27-09-1846, geraadpleegd 28 november 2017.
[cxiv] WieWasWie (www.wiewaswie.nl), BS Venlo Overlijden, d.d. 07-08-1899, geraadpleegd 28 november 2017.
[cxv] WieWasWie (www.wiewaswie.nl), BS Venlo Huwelijk, d.d. 12-08-1884, geraadpleegd 28 november 2017.
[cxvi] WieWasWie (www.wiewaswie.nl), BS Venlo Geboorte, d.d. 17-11-1851, geraadpleegd 29 november 2017.
[cxvii] WieWasWie (www.wiewaswie.nl), BS Venlo Overlijden, d.d. 14-10-1899, geraadpleegd 28 november 2017.
[cxviii] WieWasWie (www.wiewaswie.nl), BS Venlo Geboorte, d.d. 07-11-1851, geraadpleegd 28 november 2017.
[cxix] WieWasWie (www.wiewaswie.nl), BS Venlo Overlijden, d.d. 01-05-1925, geraadpleegd 28 november 2017.
[cxx] WieWasWie (www.wiewaswie.nl), BS Venlo Huwelijk, d.d. 12-06-1876, geraadpleegd 28 november 2017.
[cxxi] WieWasWie (www.wiewaswie.nl), BS Venlo Geboorte, d.d. 06-11-1843, geraadpleegd 28 november 2017.
[cxxii] WieWasWie (www.wiewaswie.nl), BS Venlo Overlijden, d.d. 20-04-1925, geraadpleegd 28 november 2017.
[cxxiii] WieWasWie (www.wiewaswie.nl), BS Venlo Geboorte, d.d. 10-03-1849, geraadpleegd 28 november 2017.
[cxxiv] WieWasWie (www.wiewaswie.nl), BS Venlo Overlijden, d.d. 22-03-1917, geraadpleegd 28 november 2017.
[cxxv] WieWasWie (www.wiewaswie.nl), BS Venlo Huwelijk, d.d. 16-10-1883, geraadpleegd 28 november 2017.
[cxxvi] WieWasWie (www.wiewaswie.nl), BS Venlo Geboorte, d.d. 09-06-1853, geraadpleegd 28 november 2017.
[cxxvii] WieWasWie (www.wiewaswie.nl), BS Venlo Overlijden, d.d. 15-07-1948, geraadpleegd 28 november 2017.
[cxxviii] Delpher (www.delpher.nl), Venloosche Courant, d.d. 28-08-1897, geraadpleegd 8 december 2017.
[cxxix] WieWasWie (www.wiewaswie.nl), BS Venlo Geboorte, d.d. 18-05-1885, geraadpleegd 28 november 2017.
[cxxx] WieWasWie (www.wiewaswie.nl), BS Venlo Overlijden, d.d. 04-02-1941, geraadpleegd 28 november 2017.
[cxxxi] Delpher (www.delpher.nl), Venloosche Courant, d.d. 08-10-1904, geraadpleegd 8 december 2017.
[cxxxii] Delpher (www.delpher.nl), Venloosche Courant, d.d. 12-12-1905, geraadpleegd 8 december 2017.
[cxxxiii] Delpher (www.delpher.nl), Venloosche Courant, d.d. 25-04-1907, geraadpleegd 8 december 2017.
[cxxxiv] WieWasWie (www.wiewaswie.nl), BS Venlo Geboorte, d.d. 23-10-1888, geraadpleegd 28 november 2017.
[cxxxv] CBG|Centrum voor familiegeschiedenis, persoonskaart.
[cxxxvi] WieWasWie (www.wiewaswie.nl), BS Venlo Huwelijk, d.d. 06-12-1915, geraadpleegd 28 november 2017.
[cxxxvii] WieWasWie (www.wiewaswie.nl), BS Helden Geboorte, d.d. 30-09-1890, geraadpleegd 28 november 2017.
[cxxxviii] CBG|Centrum voor familiegeschiedenis, persoonskaart.
[cxxxix] WieWasWie (www.wiewaswie.nl), BS Venlo Geboorte, d.d. 27-07-1890, geraadpleegd 28 november 2017.
[cxl] CBG|Centrum voor familiegeschiedenis, persoonskaart.
[cxli] WieWasWie (www.wiewaswie.nl), BS Kessel Huwelijk, d.d. 11-01-1915, geraadpleegd 28 november 2017.
[cxlii] WieWasWie (www.wiewaswie.nl), BS Kessel Geboorte, d.d. 27-05-1889, geraadpleegd 28 november 2017.
[cxliii] WieWasWie (www.wiewaswie.nl), BS Melick en Herkenbosch Overlijden, d.d. 11-01-1938, geraadpleegd 28 november 2017.
[cxliv] CBG|Centrum voor familiegeschiedenis, persoonskaart.
[cxlv] CBG|Centrum voor familiegeschiedenis, persoonskaart.
[cxlvi] WieWasWie (www.wiewaswie.nl), BS Venlo Geboorte, d.d. 21-02-1896, geraadpleegd 28 november 2017.
[cxlvii] WieWasWie (www.wiewaswie.nl), BS Venlo Overlijden, d.d. 17-01-1943, geraadpleegd 28 november 2017, en CBG|Centrum voor familiegeschiedenis, persoonskaart..
[cxlviii] WieWasWie (www.wiewaswie.nl), BS Venlo Geboorte, d.d. 23-04-1887, geraadpleegd 28 november 2017.
[cxlix] CBG|Centrum voor familiegeschiedenis, persoonskaart.
[cl] WieWasWie (www.wiewaswie.nl), BS Maasbree Huwelijk, d.d. 12-02-1912, geraadpleegd 28 november 2017.
[cli] WieWasWie (www.wiewaswie.nl), BS Maasbree Geboorte, d.d. 12-07-1887, geraadpleegd 28 november 2017.
[clii] WieWasWie (www.wiewaswie.nl), BS Venlo Overlijden, d.d. 17-02-1954, geraadpleegd 28 november 2017.
[cliii] Delpher (www.delpher.nl), Venloosche Courant, d.d. 09-10-1906, geraadpleegd 8 december 2017.
[cliv] CBG|Centrum voor familiegeschiedenis, persoonskaart Lambertus Jacobus Johannes Bourgonje.
[clv] CBG|Centrum voor familiegeschiedenis, persoonskaart Lambertus Jacobus Johannes Bourgonje.
[clvi] CBG|Centrum voor familiegeschiedenis, persoonskaart Lambertus Jacobus Johannes Bourgonje.
[clvii] CBG|Centrum voor familiegeschiedenis, persoonskaart Lambertus Jacobus Johannes Bourgonje. Naam en geboortedatum vanwege de privacy afgeschermd.
[clviii] CBG|Centrum voor familiegeschiedenis, persoonskaart Lambertus Jacobus Johannes Bourgonje. Naam en geboortedatum vanwege de privacy afgeschermd.
[clix] CBG|Centrum voor familiegeschiedenis, persoonskaart Lambertus Jacobus Johannes Bourgonje.
[clx] WieWasWie (www.wiewaswie.nl), BS Venlo Overlijden, d.d. 04-11-1921, geraadpleegd 28 november 2017.
[clxi] CBG|Centrum voor familiegeschiedenis, persoonskaart Lambertus Jacobus Johannes Bourgonje. Naam en geboortedatum vanwege de privacy afgeschermd.
[clxii] CBG|Centrum voor familiegeschiedenis, persoonskaart Lambertus Jacobus Johannes Bourgonje. Naam en geboortedatum vanwege de privacy afgeschermd.
[clxiii] CBG|Centrum voor familiegeschiedenis, persoonskaart Lambertus Jacobus Johannes Bourgonje.
[clxiv] WieWasWie (www.wiewaswie.nl), BS Venlo Overlijden, d.d. 28-02-1929, geraadpleegd 28 november 2017.
[clxv] CBG|Centrum voor familiegeschiedenis, persoonskaart Lambertus Jacobus Johannes Bourgonje. Naam en geboortedatum vanwege de privacy afgeschermd.
[clxvi] CBG|Centrum voor familiegeschiedenis, persoonskaart Lambertus Jacobus Johannes Bourgonje. Naam en geboortedatum vanwege de privacy afgeschermd.