Ander onderzoek

Onderzoeksresultaten van andere genealogen worden ook wel afgeleide bronnen genoemd. Ze mogen niet klakkeloos worden overgenomen, maar moeten altijd worden gecontroleerd aan de hand van de originele archiefstukken (zie pijler 2 van de kritische genealogische methode).

Online gepubliceerde stambomen, bronbewerkingen en artikelen kunnen echter van pas komen wanneer je snel een beeld wilt krijgen van bepaalde personen of families. Daarom wordt op deze pagina doorverwezen naar enkele van deze afgeleide bronnen.

Studiezaal van de stadsbibliotheek Haarlem in de jaren 1920-1930 (coll. Noord-Hollands Archief).

Burgundica et varia

Tijdens het stamboomonderzoek duiken regelmatig leuke, interessante of opmerkelijke zaken op, die lang niet altijd een plek kunnen krijgen in het verhaal dat op deze website wordt verteld.

Omdat dergelijke archiefvondsten zich meestal wel goed lenen voor korte verhaaltjes, is de berichtenpagina ‘Burgundica et varia’ in het leven geroepen. Zoals de naam al aangeeft, kunnen de bijdragen betrekking hebben op de familie Van Bourgondiën en op vele andere onderwerpen.

Bronbewerkingen

De bronbewerkingen die op deze website beschikbaar worden gesteld, zijn allemaal vervaardigd door Maarten van Bourgondiën. Vanwege de focus op de familie Van Bourgondiën, gaat het vooral om bronnen uit de huidige provincies Noord- en Zuid-Holland. Een enkele keer wordt een uitstapje gemaakt naar een andere provincie.

Links

In het overzicht met relevante links ligt de nadruk vooral op stamboomonderzoek in het algemeen, aangetrouwde families en instellingen en verenigingen uit de huidige provincies Noord- en Zuid-Holland.