Allemaal familie?

Op basis van de huidige stand van zaken van het onderzoek kan worden vastgesteld dat vrijwel alle personen in de streek tussen Leiden en Haarlem die sinds het begin van de zeventiende eeuw ‘Van Bourgondiën’ of ‘Van Bourgonje’ worden genoemd, op de één of andere manier verwant aan elkaar zijn.

Daarnaast zijn er, verspreid over Nederland en België, ook allerlei naamgenoten terug te vinden die zo op het eerste gezicht geen verwantschapsbanden lijken te hebben met de familie die op deze website centraal staat.

Beter begrip

Om een zo compleet mogelijk beeld te schetsen, worden ook van hen stambomen opgenomen. Zelfs wanneer van enige verwantschap inderdaad geen sprake blijkt te zijn, kan dat wellicht toch bijdragen aan een beter begrip van de geschiedenis van de familie Van Bourgondiën uit de Duin- en Bollenstreek.

Overlijdensakte Cornelis van Bourgonje (1901)
Overlijdensakte van Cornelis van Bourgonje (1830-1901), lid van een tak die sinds de invoering van de burgerlijke stand officieel de familienaam ‘Van Bourgonje’ voert (WieWasWie.nl).