Familiewapen

Ondanks uitgebreid archiefonderzoek zijn er nooit aanwijzingen gevonden dat de familie Van Bourgondiën in het verleden een familiewapen voerde. Een heel enkele keer gebruikte men een handmerk, maar in veruit de meeste gevallen werd ondertekend met de eigen naam.

Net als een naam versterkt een familiewapen de identiteit van een persoon of familie. Op basis daarvan ontstond het idee om een familiewapen te ontwerpen. Daarbij werd de hulp ingeroepen van Guus van Breugel, heraldicus bij het CBG|Centrum voor familiegeschiedenis.

Wapen van de familie Van Bourgondiën (© Guus van Breugel, 2018)

Na een paar eerste schetsen in januari 2016 werd in december 2017 het definitieve ontwerp vastgesteld. De verschillende onderdelen kunnen als volgt worden beschreven:

Schild:

Doorsneden van goud en rood, waarover drie uitgerukte rode lelies (2,1), groen gesteeld en gebladerd, onder de doorsnijdingslijn van goud, de rechter wortelstok omgewend.

De lelies verwijzen naar Frankrijk (Bourgondië) en het beroep van tuinder en bollenkweker dat vanaf omstreeks 1700 veelvuldig binnen de familie werd uitgeoefend. Ook tegenwoordig zijn er nog familieleden in de bloemensector werkzaam.
De kleuren goud en rood verwijzen naar de kleuren van de gemeente Heemstede, waar de familie lange tijd heeft gewoond.

Helm:

Halfaanziend.

Helmteken:

Een op zijn tuit rustende geopende blaasbalg, de planken rood, de tuit, balg en het beslag van goud.

De blaasbalg verwijst naar het beroep van smid, dat door Hendricus Theodorus van Bourgondiën (1904-1972) werd uitgeoefend.

Helmkleed:

Rood, gevoerd van goud.

Officieel geregistreerd

Dit familiewapen werd op 17 maart 2018 in Den Haag geregistreerd bij het Nederlands Genootschap voor Heraldiek voor alle naamdragende nakomelingen van Hendricus Theodorus van Bourgondiën (1904-1972).