Privacyverklaring

Aangepast op 30 oktober 2022

De website

Deze privacyverklaring is van toepassing op de website ‘Familie Van Bourgondiën. Een Hollands agrarisch geslacht’, die wordt beheerd door Maarten van Bourgondiën.
Deze website richt zich op genealogisch onderzoek in het algemeen en genealogisch onderzoek naar de familie Van Bourgondiën in het bijzonder.
Op de verschillende pagina’s wordt inhoudelijke informatie verstrekt aan bezoekers van deze website. Er zijn geen inlog- of reactiemogelijkheden.

Contactgegevens

Wie naar aanleiding van deze website vragen heeft, kan via het contactformulier een bericht sturen naar de beheerder. De formuliergegevens worden niet opgeslagen in het daarvoor gebruikte gebruikte WPForms Lite. De beheerder ontvangt de ingevulde contactformulieren als e-mail, waarna de verdere correspondentie eveneens via e-mail verloopt.
De op deze manier verstrekte gegevens worden alleen gebruikt voor het doel of de doelen waarvoor het contactformulier is gebruikt. Dat betekent dat deze gegevens nooit zonder schriftelijke toestemming aan derden worden verstrekt.
Daarnaast worden er door de beheerder geen persoonsgegevens opgeslagen. Hij bewaart de verstuurde berichten zolang dat voor het betreffende contact noodzakelijk is. Daarna worden ze verwijderd.

Persoonsgegevens

Omdat deze website is gericht op genealogisch onderzoek, vind je hier veel namen en persoonlijke gegevens over mensen. Informatie over nog levende personen wordt alleen opgenomen na schriftelijke toestemming van de betreffende personen.
Persoonsgegevens die bezoekers van de website via het contactformulier verstrekken, worden niet door de beheerder opgeslagen. Zodra het contact is afgerond, worden zij tegelijk met de betreffende e-mail verwijderd.

Cookies

Het gebruik van deze website wordt globaal gevolgd via de WordPress-plugin Statify, die geen gebruik maakt van cookies of derde partijen.
Om de betrouwbaarheid van de website te vergroten, is een SSL-certificaat geïnstalleerd. De daarbij gebruikte WordPress-plugin Really Simple SSL verwerkt geen persoonlijk herleidbare informatie.
Op dit moment maken de volgende website-onderdelen gebruik van cookies:

Om te zien wat Twitter met jouw persoonsgegevens doet die zij op deze manier binnen krijgen, kun je de desbetreffende privacyverklaring inzien op hun eigen website.