Stambomen

Stamboomonderzoek kan in twee hoofdgroepen worden verdeeld:

  • Onderzoek naar voorouders. Tot de resultaten van dit onderzoek behoren onder andere kwartierstaten, stamreeksen en naamreeksen.
  • Onderzoek naar nakomelingen. Tot de resultaten van dit onderzoek behoren onder andere genealogieën en parentelen.

Op deze website is er in eerste instantie voor gekozen om de onderzoeksresultaten te presenteren in de vorm van een stamreeks, waarbij Hendricus Theodorus van Bourgondiën (de grootvader van de makers van deze website) als uitgangspunt is genomen. Dat betekent dat er een overzicht wordt gegeven van al zijn voorouders in rechte mannelijke lijn.

De zijtakken worden verder uitgewerkt in genealogieën (alleen aandacht voor nakomelingen in mannelijke lijn) en parentelen (ook aandacht voor nakomelingen in vrouwelijke lijn), die beginnen bij de broers en/of zussen van de hoofdpersonen uit de stamreeks. Het kan daarbij gaan om zo volledig mogelijk uitgewerkte overzichten, of fragmenten die betrekking hebben op twee of drie generaties.

Bronnen
– Rob van Drie, Verborgen Verleden. Het Stamboomboek (Zwolle 2014) 14-20.
– Website CBG.nl, in het bijzonder ‘Onderzoeksmodellen en soorten stambomen‘.