Naamgenoten

De naam ‘Van Bourgondiën’ is niet uniek. Door de eeuwen heen kunnen er meerdere families worden geïdentificeerd die zich Van Bourgondiën of Van Bourgonje noemden, al dan niet gebruik makend van het voorzetsel ‘van’.

Hoewel er in lang niet alle gevallen sprake is van verwantschapsbanden met de uit de Duin- en Bollenstreek afkomstige familie, worden deze naamgenoten wel in het onderzoek betrokken. Wellicht dat er op die manier meer duidelijkheid kan worden verkregen over de precieze herkomst van de naam.

Gelders Archief
Zoekresultaten op de website van het Gelders Archief met betrekking tot een in Gelderland woonachtige familie Bourgonje.