Bronbewerkingen

Bij het uitpluizen van een familiegeschiedenis dient veelvuldig gebruik te worden gemaakt van allerlei soorten archiefbronnen. Zelfs wanneer er al het één en ander over een familie is gepubliceerd (online of op papier), zal deze informatie altijd moeten worden gecontroleerd aan de hand van de originele archiefstukken.

Dat kan als ‘bijvangst’ bronbewerkingen opleveren in de vorm van regesten (samenvattingen) of transcripties (letterlijke weergaven van de originele tekst). Die kunnen door de wijze van samenstellen bewerkingsfouten bevatten, maar ze vormen tegelijkertijd een handig hulpmiddel om vast te stellen of het raadplegen van een bepaalde archiefbron zinvol is.

Daarom is ook voor hen een plek gereserveerd op deze website. Daarbij zal in eerste instantie aandacht worden geschonken aan bronbewerkingen die voor een bredere groep van onderzoekers van belang kunnen zijn (zoals belastingkohieren).

3.1.
Diverse bronnen uit het familiearchief Van Bourgondiën (coll. M. van Bourgondiën).