Bronbewerkingen

Bij het uitpluizen van een familiegeschiedenis dient veelvuldig gebruik te worden gemaakt van allerlei soorten archiefbronnen. Zelfs wanneer er al het één en ander over een familie is gepubliceerd (online of op papier), zal deze gepubliceerde informatie altijd moeten worden gecontroleerd aan de hand van de originele archiefstukken.

Regesten en transcripties

Het archiefonderzoek kan als ‘bijvangst’ bronbewerkingen opleveren in de vorm van regesten (samenvattingen) of transcripties (letterlijke weergaven van de originele tekst). Die kunnen door de wijze van samenstellen bewerkingsfouten bevatten, maar ze vormen tegelijkertijd een handig hulpmiddel om vast te stellen of het raadplegen van bepaalde archiefstukken zinvol is.

Daarom is ook voor deze bijvangst een plek gereserveerd op de website. Daarbij zal in eerste instantie aandacht worden geschonken aan bronbewerkingen die voor een bredere groep stamboomonderzoekers van belang kunnen zijn.

Meer bronbewerkingen

Wie op zoek is naar meer bronbewerkingen kan onder andere terecht op de websites Digitale Bronbewerkingen Nederland en België en HoGenDa (van de Hollandse Vereniging voor Genealogie ‘Ons Voorgeslacht’). Een deel van de bronbewerkingen op laatstgenoemde website kan echter alleen door leden worden geraadpleegd.

3.1.
Diverse bronnen uit het familiearchief Van Bourgondiën (coll. M. van Bourgondiën).