Zijtakken

In de stamreeks wordt geen aandacht geschonken aan de nakomelingen van broers en zussen van de hoofdpersonen. Hun gegevens komen aan bod in de zijtakken die via deze pagina kunnen worden geraadpleegd.

De bijbehorende nummers verwijzen naar de plek in de stamreeks. Zo heeft het nummer III.4 betrekking op Klara Karelsdr van Bourgondiën omdat zij het vierde kind is van generatie III (Karel Jansz van Bourgondiën).

Gehalveerde boomstam, anonieme penseeltekening in bruin, ca. 1819 – ca. 1870 (coll. Rijksmuseum Amsterdam).