Welkom

Op deze plek willen we voor familieleden en andere geïnteresseerden een beeld schetsen van de historie van de familie Van Bourgondiën. Daarbij staan in eerste instantie de nakomelingen van Cornelis Gerritsz van Bourgondiën centraal. Hij woonde in Heemstede en was de stamvader van diverse agrarische takken waar tuinbouw en bollenteelt een belangrijke plek in zouden gaan nemen. Dit zijn tevens de enige takken waarvan tot op de dag van vandaag nog naamdragers in leven zijn.

De familiegeschiedenis speelde zich lange tijd vooral af binnen de grenzen van de huidige provincies Noord- en Zuid-Holland, en dan met name in het gebied tussen Haarlem en Leiden dat ook wel bekend staat als de Duin- en Bollenstreek. Pas in de twintigste eeuw richtte men de blik op verder weg gelegen oorden en emigreerden diverse familieleden naar de Verenigde Staten. De bollenteelt speelde hierbij een belangrijke rol, aangezien de daaruit voortvloeiende handelsreizen naar Amerika uiteindelijk leidden tot een permanente vestiging aldaar.

Dynamisch

Deze website is geen statisch eindproduct, maar een dynamisch geheel dat voortdurend zal worden aangevuld. Hoewel de contouren van de stamboom inmiddels steeds duidelijker worden, ligt er namelijk nog veel onderzoek in het verschiet.

Het gebied tussen Haarlem en Leiden in 1608 (coll. Noord-Hollands Archief).