Klara Karelsdr van Bourgondiën (III.4)

I. KLARA KARELSDR (KLAARTJE) VAN BOURGONDIËN (nr. III.4 in de stamreeks), won. Hillegom (1797) en De Zilk (1806-overl.), ged. (r.k.) Vogelenzang 5 mrt. 1776 (get. Huyge van Borgonje en Krijntje van der Ploeg),[1] overl. Noordwijkerhout 13 febr. 1813,[2] tr. Hillegom 23 apr. 1797[3] PIETER CORNELISZ SCHRAMA, bouwman (1813-overl.), won. Hillegom (1797) en De Zilk (1806-1810) op boerderij ‘Prinsenhof’ (1829-overl.), ondertekende met ‘Pieter Schrama’ (1824), ged. (r.k.) Hillegom 1 mrt. 1775 (get. Leendert Pieterse Langeveld en Geertruy Sijmis Oosdam),[4] overl. Noordwijkerhout 7 apr. 1832,[5] zn. van Cornelis Klaasz en Maria Pietersdr Langeveld; hij hertr. Geertruida Margaretha van Kampen.

Op 17 augustus 1807 trad Clara van Bourgonje samen met Petrus Schrama te Vogelenzang op als getuige bij de doop van Wilhelmus, zoon van Casparus van Saasen en Catharina Schrama.[6]

De Zilk_Prinsenhof_2017-06-21
Boerderij ‘Prinsenhof’ aan de Zilkerbinnenweg, detail van het Minuutplan van de gemeente Noordwijkerhout, sectie A 3 (coll. Nationaal Archief).

Op de percelen 293 en 294 op de bovenstaande kaart werden tuinbouwproducten geteeld. Perceel 295 was een akker, en de percelen 296, 298, 299, 301, 302 en 305 waren stroken met bos. De percelen 300, 303 en 304 werden gebruikt als boomgaard. Direct rechts van de percelen 301, 302 en 305 loopt de Schulpvaart.

Uit dit huwelijk:

  1. CORNELIUS (CORNELIS) SCHRAMA, dagloner (1825), en bouwman (1835-1844), ondertekende met ‘Cornelis Schrama’ (1844), ged. (r.k.) Hillegom 3 apr. 1798 (get. Cornelis Schrama en Marijtje Langeveld),[7] overl. Haarlemmermeer 4 nov. 1867,[8] tr. Voorhout 30 jan. 1825[9] CORNELIA DOES, ged. (r.k.) Sassenheim 17 jan. 1803 (get. Hendrik Iep en Pieternelletje Does),[10] overl. Hillegom 5 apr. 1844,[11] dr. van Teunis Pietersz en Cornelia van Tol.
  2. CAROLUS (KAREL) SCHRAMA, bouwman (1824-overl.), won. Lisse op boerderij ‘De Phoenix’ (1824-overl.), ondertekende met Karal Schrama’ (1824), ‘Karel Schrama’ (1831) en ‘K. Schrama’ (1871), ged. (r.k.) Hillegom 17 juni 1799 (get. Carel van Bourgonje en Pieternelletje van Medenblik),[12] overl. Lisse 7 mei 1876,[13] tr. Lisse 29 febr. 1824[14] MARIJTJE RIGGEL, bouwvrouw, ondertekende met ‘Marijtje Riggel’ (1824), ged. (r.k.) Lisse 12 nov. 1797 (get. Gerrit Jurriaanse Vreeburg en Antje Maartense Riggel),[15] overl. Lisse 21 dec. 1871,[16] dr. van Jacob Maartensz en Marijtje Jansdr Verdegaal.
  3. MARIA SCHRAMA, dienstbode (1831), won. Noordwijkerhout (1831-overl.), ondertekende met ‘Maria Schrama’ (1831), ged. (r.k.) Hillegom 30 juni 1800 (get. Seime Heemskerk en Antje Schrama),[17] overl. Noordwijkerhout 29 okt. 1882,[18] tr. Noordwijkerhout 13 febr. 1831[19] JAN VERBEEK, bouwman (1830, 1831), ondertekende met ‘Jan Verbeek’ (1830, 1831), geb. Noordwijkerhout 17 mei 1793, ged. (r.k.) Noordwijkerhout 18 mei 1793 (get. Jan Verbeek en Ariaantje Klaverwijde),[20] overl. Noordwijkerhout 2 juli 1863,[21] zn. van Thijs en Aaltje Wijnans.
  4. PETRUS (PIETER) SCHRAMA, arbeider (1878), won. te Sassenheim (1841-overl.), ondertekende met ‘P. Schrama’ (1841), ged. (r.k.) Vogelenzang 11 aug. 1803 (get. Henricus van Bourgonje en Joanna van Bourgonje),[22] overl. Sassenheim 18 apr. 1888,[23] tr. Sassenheim 25 febr. 1841[24] JOHANNA DOES, naaister (1841), ondertekende met ‘Johanna Does’ (1841), ged. (r.k.) Voorhout 18 apr. 1800,[25] overl. Sassenheim 5 mei 1878,[26] dr. van Teunis Pietersz en Cornelia van Tol.
  5. JOHANNA SCHRAMA, ged. (r.k.) Vogelenzang 29 okt. 1804 (get. Joannes van der Lubbe en Petronilla Schrama),[27] overl. De Zilk voor 14 mei 1807.[28]
  6. CORNELIA (KEETJE) SCHRAMA, bouwvrouw, ondertekende met ‘Keetje Schrama’ (1830), ged. (r.k.) Vogelenzang 18 febr. 1806 (get. Joannes van Bourgonje en [Kaatje] van Sonsbeek),[29] overl. Noordwijkerhout 1 febr. 1876,[30] tr. Noordwijkerhout 21 febr. 1830[31] TEUNTJE VAN DER LANS, bouwman (1830), won. Noordwijkerhout (1830), ondertekende met ‘Teuntje van der Lans’ (1830), ged. (r.k.) Lisse 8 febr. 1803 (get. Teunis Paulusse van Roode en Stijntje Westerbeek),[32] overl. Noordwijkerhout 9 mei 1859,[33] zn. van Leendert en Cornelia Teunisdr van Roode.
  7. JOHANNA SCHRAMA, ged. (r.k.) Vogelenzang 14 mei 1807 (get. Joannes van der Lubbe en Petronilla Schrama),[34] mogelijk jong overleden.[35]
  8. PIETERNELLETJE (PETRONELLA) SCHRAMA, won. Sassenheim (1832-overl.), ged. (r.k.) Vogelenzang 24 jan. 1809 (get. Frans Pieterse Lommers en Yda van Bourgonje),[36] overl. Sassenheim 16 aug. 1872,[37] tr. Noordwijkerhout 6 dec. 1830[38] CORNELIS ZWETSLOOT, dagloner (1853), won. Sassenheim (1832), geb. Alkemade 19 apr. 1805,[39] overl. Sassenheim 12 febr. 1853,[40] zn. van Dirk en Jannetje Albertsdr van Stein.
  9. JOANNES (JAN) SCHRAMA, ged. (r.k.) Vogelenzang 16 febr. 1810 (get. Caspar van Saase en Trijntje Schrama),[41] overl. Noordwijkerhout 14 mei 1811.[42]
  10. HENRICA SCHRAMA, tweeling met voorgaande, ged. (r.k.) Vogelenzang 16 febr. 1810 (get. Jacob Smit en Henrica van Bourgonje),[43] mogelijk jong overleden.[44]

Noten

[1] FamilySearch (www.familysearch.org), DTB Vogelenzang (Rooms-Katholiek) Dopen 1668-1812 (scan 193 van 428), geraadpleegd 23 mei 2017.
[2] FamilySearch (www.familysearch.org), Burgerlijke Stand Noordwijkerhout, Overlijden 1811-1842 (scan 21 van 258), geraadpleegd 14 juni 2017.
[3] FamilySearch (www.familysearch.org), DTB Hillegom (Gerecht) Trouwen 1715-1811 (scan 234 van 530), geraadpleegd 14 juni 2017.
[4] WieWasWie (www.wiewaswie.nl), DTB Hillegom (Rooms-Katholiek) Dopen, d.d. 1 maart 1775, geraadpleegd 14 juni 2017.
[5] FamilySearch (www.familysearch.org), Burgerlijke Stand Noordwijkerhout, Overlijden 1811-1842 (scan 161 van 258), geraadpleegd 14 juni 2017.
[6] FamilySearch (www.familysearch.org), DTB Vogelenzang (Rooms-Katholiek) Dopen 1668-1812 (scan 252 van 428), geraadpleegd 21 juni 2017.
[7] FamilySearch (www.familysearch.org), DTB Hillegom (Rooms-Katholiek) Dopen 1760-1812 (scan 97 van 147), geraadpleegd 21 juni 2017.
[8] WieWasWie (www.wiewaswie.nl), BS Haarlemmermeer Overlijden, d.d. 4 november 1867, geraadpleegd 20 juni 2017.Zijn moeder wordt hier foutief ‘Heemskerk’ genoemd.
[9] WieWasWie (www.wiewaswie.nl), BS Voorhout Huwelijk, d.d. 30 januari 1825, geraadpleegd 20 juni 2017.
[10] WieWasWie (www.wiewaswie.nl), DTB Sassenheim (Rooms-Katholiek) Dopen, d.d. 17 januari 1803, geraadpleegd 20 juni 2017.
[11] FamilySearch (www.familysearch.org), Burgerlijke Stand Hillegom, Overlijden 1843-1852 (scan 18 van 136), geraadpleegd 20 juni 2017.
[12] FamilySearch (www.familysearch.org), DTB Hillegom (Rooms-Katholiek) Dopen 1760-1812 (scan 99 van 147), geraadpleegd 21 juni 2017.
[13] WieWasWie (www.wiewaswie.nl), BS Lisse Overlijden, d.d. 7 mei 1876, geraadpleegd 20 juni 2017.
[14] FamilySearch (www.familysearch.org), Burgerlijke Stand Lisse, Huwelijk 1811-1842 (scan 126 van 359), geraadpleegd 21 juni 2017.
[15] FamilySearch (www.familysearch.org), DTB Lisse (Rooms-Katholiek) Dopen 1687-1812 (scan 177 van 269), geraadpleegd 21 juni 2017.
[16] FamilySearch (www.familysearch.org), Burgerlijke Stand Lisse, Overlijden 1871-1890 (scan 16 van 354), geraadpleegd 20 juni 2017.
[17] FamilySearch (www.familysearch.org), DTB Hillegom (Rooms-Katholiek) Dopen 1760-1812 (scan 101 van 147), geraadpleegd 21 juni 2017.
[18] FamilySearch (www.familysearch.org), Burgerlijke Stand Noordwijkerhout, Overlijden 1881-1890 (scan 17 van 120), geraadpleegd 21 juni 2017.
[19] FamilySearch (www.familysearch.org), Burgerlijke Stand Noordwijkerhout, Huwelijk 1812-1842 (scan 131 van 222), geraadpleegd 21 juni 2017.
[20] FamilySearch (www.familysearch.org), DTB Noordwijkerhout (Rooms-Katholiek) Dopen 1690-1811 (scan 90 van 134), geraadpleegd 21 juni 2017.
[21] FamilySearch (www.familysearch.org), Burgerlijke Stand Noordwijkerhout, Overlijden 1861-1870 (scan 25 van 95), geraadpleegd 21 juni 2017.
[22] FamilySearch (www.familysearch.org), DTB Vogelenzang (Rooms-Katholiek) Dopen 1668-1812 (scan 242 van 428), geraadpleegd 21 juni 2017.
[23] WieWasWie (www.wiewaswie.nl), BS Sassenheim Overlijden, d.d. 18 april 1888, geraadpleegd 20 juni 2017.
[24] FamilySearch (www.familysearch.org), Burgerlijke Stand Sassenheim, Huwelijk 1829-1842 (scan 86 van 97), geraadpleegd 21 juni 2017.
[25] Aldus diverse stambomen op internet. Doopinschrijving niet teruggevonden op FamilySearch in Voorhout of Sassenheim op de betreffende datum.
[26] FamilySearch (www.familysearch.org), Burgerlijke Stand Sassenheim, Overlijden 1843-1890 (scan 325 van 438), geraadpleegd 21 juni 2017.
[27] FamilySearch (www.familysearch.org), DTB Vogelenzang (Rooms-Katholiek) Dopen 1668-1812 (scan 244 van 428), geraadpleegd 21 juni 2017.
[28] FamilySearch (www.familysearch.org), DTB Vogelenzang (Rooms-Katholiek) Dopen 1668-1812 (scan 251 van 428), geraadpleegd 21 juni 2017.
[29] FamilySearch (www.familysearch.org), DTB Vogelenzang (Rooms-Katholiek) Dopen 1668-1812 (scan 247 van 428), geraadpleegd 21 juni 2017.
[30] FamilySearch (www.familysearch.org), Burgerlijke Stand Noordwijkerhout, Overlijden 1871-1880 (scan 52 van 104), geraadpleegd 21 juni 2017.
[31] FamilySearch (www.familysearch.org), Burgerlijke Stand Noordwijkerhout, Huwelijk 1812-1842 (scan 122 van 222), geraadpleegd 21 juni 2017.
[32] FamilySearch (www.familysearch.org), DTB Lisse (Rooms-Katholiek) Dopen 1687-1812 (scan 187 van 269), geraadpleegd 21 juni 2017.
[33] FamilySearch (www.familysearch.org), Burgerlijke Stand Noordwijkerhout, Overlijden 1851-1860 (scan 82 van 101), geraadpleegd 21 juni 2017.
[34] FamilySearch (www.familysearch.org), DTB Vogelenzang (Rooms-Katholiek) Dopen 1668-1812 (scan 251 van 428), geraadpleegd 21 juni 2017.
[35] Vooralsnog geen nadere informatie gevonden.
[36] FamilySearch (www.familysearch.org), DTB Vogelenzang (Rooms-Katholiek) Dopen 1668-1812 (scan 255 van 428), geraadpleegd 21 juni 2017.
[37] FamilySearch (www.familysearch.org), Burgerlijke Stand Sassenheim, Overlijden 1843-1890 (scan 265 van 438), geraadpleegd 21 juni 2017.
[38] Aldus de informatie over Cornelis Zwetsloot op de website www.hendrikhollander.nl, geraadpleegd 21 juni 2017. Huwelijksakte niet teruggevonden op FamilySearch onder de opgegeven datum en plaats.
[39] Aldus de informatie over Cornelis Zwetsloot op de website www.hendrikhollander.nl, geraadpleegd 21 juni 2017.
[40] FamilySearch (www.familysearch.org), Burgerlijke Stand Sassenheim, Overlijden 1843-1890 (scan 92 van 438), geraadpleegd 21 juni 2017.
[41] FamilySearch (www.familysearch.org), DTB Vogelenzang (Rooms-Katholiek) Dopen 1668-1812 (scan 256 van 428), geraadpleegd 21 juni 2017.
[42] FamilySearch (www.familysearch.org), Burgerlijke Stand Noordwijkerhout, Overlijden 1811-1842 (scan 6 van 258), geraadpleegd 21 juni 2017.
[43] FamilySearch (www.familysearch.org), DTB Vogelenzang (Rooms-Katholiek) Dopen 1668-1812 (scan 256 van 428), geraadpleegd 21 juni 2017.
[44] Vooralsnog geen nadere informatie gevonden.