Aangetrouwde families

Hoewel deze website vooral is gericht op de familie Van Bourgondiën en al dan niet verwante naamgenoten, wordt in bepaalde gevallen ook onderzoek gedaan naar aangetrouwde families.

Omdat deze gegevens interessant kunnen zijn voor andere onderzoekers, zullen zij (wanneer zij voldoende zijn uitgewerkt) eveneens op deze website worden geplaatst.

Het trouwverbond, prent uit de periode 1761-1804 (coll. Rijksmuseum Amsterdam).