Aangetrouwd

De geschiedenis van de familie Van Bourgondiën wordt in belangrijke mate mede bepaald door de aangetrouwde families. Dankzij de gesloten huwelijken werden bijvoorbeeld bezittingen in andere plaatsen verworven, wat verhuizingen tot gevolg kon hebben.

Om de aangetrouwde families meer in hun context te kunnen plaatsen, wordt van hen een korte familiegeschiedenis opgenomen en doorverwezen naar relevante websites en publicaties.

Trouwboekje Van Bourgondiën-Juffermans
Pagina uit het trouwboekje, of ‘Familie-Register’ van Hendricus van Bourgondiën en Catharina Juffermans (coll. M. van Bourgondiën).