Woonplaatsen

Hoewel familiegeschiedenis ook raakvlakken heeft met landelijke en regionale ontwikkelingen, speelt een belangrijk deel van de gebeurtenissen zich op lokaal niveau af: in de plaatsen waar voorouders woonden en werkten.

Daarom worden van de woonplaatsen van leden van de familie Van Bourgondiën korte beschrijvingen opgenomen, aangevuld met topografische kaarten en prenten of foto’s. Op die manier wordt getracht een beeld te schetsen van hun woonomgeving.

Kerkstraat Noordwijk_2017-06-27
Prentbriefkaart van de Kerkstraat te Noordwijk, omstreeks 1960 (coll. Erfgoed Leiden en Omstreken). In deze straat woonde en werkte Hendricus Theodorus van Bourgondiën.