Ida Karelsdr van Bourgondiën (III.7)

I. IDA (YDA) KARELSDR VAN BOURGONDIËN, tuinierster (1849), won. Hillegom (1803-1851), ondertekende met ‘I. van Bourgonje’ (1833), ‘Ida van Bourgonje’ (1844), ‘Ida van Bourgondien’ (1845) en ‘Yda van Bourgondin’ (1850), ged. (r.k.) Vogelenzang 3 mei 1782 (get. Joannes Segers en Maria van Bourgonje),[1] overl. Hillegom 3 sept. 1851,[2] tr. Hillegom 27 mrt. 1803[3] FRANCISCUS (FRANS) LOMMERSE, tuinder (1824-1846), poldermeester van de Vosse- en Weerlanerpolder (1834, 1835, 1836), r.k. armmeester (1835, 1840), won. Hillegom (1803-1846) op het Oosteinde (1812), ondertekende met ‘Frans Lommerse’ (1824, 1828, 1844, 1845) en ‘F. Lommerse’ (1833), ged. (r.k.) Vogelenzang 16 aug. 1778 (get. Jan van Zeyl en Grietje Hogervorst),[4] overl. Hillegom 11 juni 1846,[5] zn. van Pieter en Hendrijntje Ruts Gerards.

Handtekening van Ida Karelsdr van Bourgondiën uit 1850 (coll. Erfgoed Leiden en Omstreken).

Op basis van de volkstelling van Hillegom uit 1829 en de overlijdensakte van Ida van Bourgondiën kan worden geconcludeerd dat de in 1782 geboren Ida niet op jonge leeftijd is overleden.[6] Het is niet bekend waarom Karel van Bourgondiën en Pieternelletje van Medemblik in 1785 opnieuw een dochter Ida lieten dopen. Van haar ontbreekt, met uitzondering van de doopdatum, vooralsnog ieder spoor.

In 1849/1850 werd in Hillegom, in een poging om de verkoop van sterke drank te verminderen, als proef bij diverse houtverkopingen brood en koffie aangeboden in plaats van jenever en brandewijn. Eén van de houtverkopingen waarbij geen sterke drank werd geschonken, was die van de weduwen F. Lommerse [=Ida van Bourgondiën] en J. van Dril. De heer Antoine Charles Muysken, notaris te Hillegom en correspondent van de ‘Nederlandsche Vereeniging tot afschaffing van sterken drank’, bracht hierover in februari 1850 verslag uit.[7]

Uit dit huwelijk:

 1. HENDRINA LOMMERSE, ondertekende met ‘H. Lommerse’ (1828), ged. (r.k.) Hillegom 26 mrt. 1804 (get. Ruth Lommerse en Geertje Langeveld),[8] overl. Vogelenzang 24 mei 1887,[9] tr. Hillegom 8 juni 1828[10] JOANNES (JAN) VAN DRIL, tuinderszoon (1816) en tuinder (1828-1847), ondertekende met ‘Jan van Dril’ (1828), ged. (r.k.) Hillegom 16 aug. 1790 (get. Jannetje van Dril en Jan van Lierop),[11] overl. Hillegom 29 mrt. 1847,[12] zn. van Arie Dirksz en Lena Barendsdr van der Pol, wedr. van Cornelia Langeveld.
 2. PETRONELLA LOMMERSE, won. Hillegom (1833), ondertekende met ‘P. Lommerse’ (1833), ged. (r.k.) Hillegom 28 juni 1806 (get. Jan van Bourgonje en Caatje van Sonsbeek),[13] overl. Hillegom 13 sept. 1845,[14] tr. Hillegom 2 juni 1833[15] THEODORUS DE JONG, koetsier (1833), schipper (1844, 1845) en winkelier (1876), won. Lisse (1833) en Vogelenzang (1876), ondertekende met ‘T. de Jong’ (1833, 1844), geb. Rhenoy omstr. 1803,[16] overl. Vogelenzang 4 mei 1876,[17] zn. van Quirinus en Anna van der Kolf; hij hertr. Engelberta Daniëls.
 3. MARGARETHA LOMMERSE, ged. (r.k.) Hillegom 15 okt. 1808 (get. Jan Lommerse en Maria van Vis),[18] overl. Leiden 20 mrt. 1907,[19] tr. (1) Hillegom 17 juli 1836[20] THEODORUS STIJNMAN, broodbakker (1836), ondertekende met ‘T. Stijnman’ (1833), ged. (r.k.) Hillegom 11 apr. 1806 (get. Neeltje Vennix en Barth Moerkerken),[21] overl. Wassenaar 7 apr. 1845,[22] zn. van Roelof en Fijtje Vennix; tr. (2) Wassenaar 4 sept. 1847[23] JOHANNES VAN DER MEER, geb. Berkel en Rodenrijs 27 febr. 1815,[24] overl. Delft 4 mei 1890,[25] zn. van Louwrens en Jannetje Rijneveen.
 4. PIETER (PETRUS) LOMMERSE, tuinder (1844, 1850) en bloemkweker (1896), ondertekende met ‘Pieter Lommerse’ (1837) en ‘P. Lommerse’ (1844, 1850, 1860, 1863), ged. (r.k.) Hillegom 24 okt. 1810 (get. Joanna van Borgonje en Pieter Swanenburg),[26] overl. Hillegom 7 mrt. 1896,[27] tr. (1) Hillegom 9 juli 1837[28] ANNA VAN ROON, ondertekende met ‘Anna van Roon’ (1837), geb. Hillegom 27 nov. 1815,[29] overl. Hillegom 8 okt. 1856,[30] dr. van Cornelis, tuinder, en Aaltje van Dril; tr. (2) Hillegom 11 jan. 1860[31] MARIA VAN DER DRIFT, verklaarde niet te kunnen schrijven (1860), geb. Wassenaar 25 mei 1826,[32] overl. Hillegom 22 aug. 1900,[33] dr. van Cornelis, bouwman, en Kaatje Vermeer.
 5. CATHARINA LOMMERSE, won. Hillegom (1849), geb. Hillegom 25 aug. 1812,[34] overl. Leiderdorp 25 dec. 1883,[35] tr. Hillegom 14 juni 1849[36] JOANNES WENSVEEN, bouwman (1849), won. Wassenaar (1849), geb. Wassenaar 6 juni 1819,[37] overl. Oegstgeest 1 aug. 1899,[38] zn. van Joannes, rietdekker, en Catharina Kortekaas; hij hertr. Petronella Johanna Bouwmans.
 6. WILHELMINA LOMMERSE, won. Hillegom (1845), ondertekende met ‘W. Lommerse’ (1845), geb. Hillegom 28 aug. 1814,[39] overl. Hillegom 7 dec. 1852,[40] tr. Hillegom 30 apr. 1845[41] PIETER BROUWER, bouwman (1845) en tuinder (1860), won. Hillegom (1845-1860), ondertekende met ‘P. Brouwer’ (1845), geb. Hillegom 26 nov. 1820,[42] overl. Hillegom 21 febr. 1860,[43] zn. van Cornelis, daggelder, en Margaretha van den Berg; hij hertr. Johanna Mosseveld.
 7. WILLEM (WILHELMUS) LOMMERSE, tuinder (1844-1858), ondertekende met ‘W. Lommerse’ (1845, 1850, 1852), geb. Hillegom 13 okt. 1816,[44] overl. Hillegom 30 apr. 1858,[45] tr. Hillegom 6 juni 1844[46] HELENA JONKHEER, geb. Hillegom 27 febr. 1817,[47] overl. Hillegom 5 juni 1897,[48] dr. van Jan, tuinder, en Marijtje van Dril, tuinierster; zij hertr. Mattias Damen.
 8. KLARA LOMMERSE, won. Hillegom (1842), geb. Hillegom 29 jan. 1819,[49] overl. Hillegom 28 jan. 1898,[50] tr. Hillegom 17 juli 1842[51] BERNARD HERMANN FRANZ ANTON BUDDENBORG, chirurgijn (1842), genees-, heel- en vroedmeester (1842), won. Hillegom (1842), ged. (r.k.) Riesbeek (Westfalen) 25 okt. 1810 (get. Bernard Hermann Buddenborg en Anna Maria Bruggemeijer),[52] overl. Hillegom 30 apr. 1882,[53] zn. van Georg en Anna Maria Bruggemeijer.

Op 15 september 1845 gaf Bernard Hermann Franz Anton Buddenborg, vroedmeester, samen met Arie Arieszoon Biemond, timmerman, het overlijden aan van Petronella Lommerse, echtgenote van Theodorus de Jong.[54]

 1. RUTGERT LOMMERSE, tuinder (1850, 1852, 1863, 1871) en bloemkweker (1897), ondertekende met ‘R. Lommerse’ (1845, 1850, 1852, 1860, 1863), geb. Hillegom 28 febr. 1820,[55] overl. Hillegom 7 sept. 1897[56] tr. (1) Hillegom 5 mei 1852,[57] ADRIANA MARIA STOKMAN, naaister (1852), ondertekende met ‘A.M. Stokman’, geb. Zuid-Schalkwijk 8 aug. 1830,[58] overl. Hillegom 10 juli 1862,[59] dr. van Cornelis en Maria van Opzeeland, bouwvrouw; tr. (2) Hillegom 10 mei 1863[60] JOHANNA VINK, won. Hillegom (1863), ondertekende met ‘J. Vink’ (1863), geb. Den Haag 1 sept. 1828,[61] overl. Hillegom 3 jan. 1871,[62] dr. van Machiel en Elisabeth Cecilia van der Geest, weduwe van Arie van der Drift; tr. (3) Haarlem 17 apr. 1872[63] JOHANNA CATHARINA AGATHA HOMMES, geb. Haarlem 5 febr. 1835,[64] overl. Oisterwijk 5 febr. 1913,[65] dr. van Willem Hendrik, kleermaker, en Cornelia van Batenburg.
 2. JOHANNES LOMMERSE, tuinder (1850, 1852, 1860), ondertekende met ‘J. Lommerse’ (1850, 1852, 1863), geb. Hillegom 2 okt. 1821,[66] overl. Hillegom 26 okt. 1902,[67] tr. Hillegom 6 juni 1850[68] GEERTRUIDA JONKHEER, ondertekende met ‘G. Jonkheer’ (1850), geb. Hillegom 14 apr. 1824,[69] overl. Hillegom 13 juni 1897,[70] dr. van Jan, tuinder, en Marijtje van Dril.
 3. FRANS LOMMERSE, geb. Hillegom 12 juni 1824,[71] overl. Hillegom 20 juni 1824.[72]
 4. JOHANNA LOMMERSE, won. Hillegom (1850), ondertekende met ‘J. Lommerse’ (1850), geb. Hillegom 4 mei 1826,[73] overl. Haarlemmermeer 26 mrt. 1906,[74] tr. Hillegom 6 juni 1850[75] PIETER HEEMSKERK, bouwman (1850), won. Vogelenzang (1850), ondertekende met ‘Pieter Heemskerk’ (1850), geb. Bloemendaal 31 okt. 1824,[76] overl. Haarlemmermeer 17 febr. 1896,[77] zn. van Pieter, bouwman, en Jacoba van Maris.

Noten

[1] FamilySearch (www.familysearch.org), DTB Vogelenzang (Rooms-Katholiek) Dopen 1668-1812 (scan 202 van 428), geraadpleegd 10 november 2018.
[2] WieWasWie (www.wiewaswie.nl), BS Hillegom Overlijden, d.d. 03-09-1851, geraadpleegd 10 november 2018.
[3] FamilySearch (www.familysearch.org), DTB Hillegom (Gerecht) Trouwen 1715-1811 (scan 266 van 530), geraadpleegd 10 november 2018.
[4] FamilySearch (www.familysearch.org), DTB Vogelenzang (Rooms-Katholiek) Dopen 1668-1812 (scan 196 van 428), geraadpleegd 10 november 2018.
[5] WieWasWie (www.wiewaswie.nl), BS Hillegom Overlijden, d.d. 11-06-1846, geraadpleegd 10 november 2018.
[6] Met dank aan William van Ruiten voor de verschafte informatie.
[7] ELO (www.erfgoedleiden.nl), Historische kranten, Leydse Courant, d.d. 06-02-1850, geraadpleegd 10 november 2018.
[8] FamilySearch (www.familysearch.org), DTB Hillegom, Dopen 1760-1812 (scan 108 van 147), geraadpleegd 10 november 2018.
[9] WieWasWie (www.wiewaswie.nl), BS Vogelenzang Overlijden, d.d. 24-05-1887, geraadpleegd 10 november 2018.
[10] ELO (www.erfgoedleiden.nl), BS Hillegom, d.d. 08-06-1828, geraadpleegd 10 november 2018.
[11] ELO (www.erfgoedleiden.nl), DTB Hillegom, d.d. 16-08-1790, geraadpleegd 10 november 2018.
[12] ELO (www.erfgoedleiden.nl), BS Hillegom, d.d. 29-03-1847, geraadpleegd 10 november 2018.
[13] FamilySearch (www.familysearch.org), DTB Hillegom, Dopen 1760-1812 (scan 111 van 147), geraadpleegd 10 november 2018.
[14] ELO (www.erfgoedleiden.nl), BS Hillegom, inv.nr. 37, d.d. 13-09-1845, geraadpleegd 10 november 2018.
[15] ELO (www.erfgoedleiden.nl), BS Hillegom, inv.nr. 18, d.d. 02-06-1833, geraadpleegd 10 november 2018.
[16] WieWasWie (www.wiewaswie.nl), BS Bloemendaal, d.d. 04-05-1876, geraadpleegd 10 november 2018.
[17] WieWasWie (www.wiewaswie.nl), BS Bloemendaal, d.d. 04-05-1876, geraadpleegd 10 november 2018.
[18] FamilySearch (www.familysearch.org), DTB Hillegom, Dopen 1760-1812 (scan 114 van 147), geraadpleegd 10 november 2018.
[19] ELO (www.erfgoedleiden.nl), BS Leiden, inv.nr. 5028, d.d. 20-03-1907, geraadpleegd 10 november 2018.
[20] ELO (www.erfgoedleiden.nl), BS Hillegom, inv.nr. 18, d.d. 17-07-1836, geraadpleegd 10 november 2018.
[21] ELO (www.erfgoedleiden.nl), DTB Hillegom, inv.nr. 9, d.d. 11-04-1806, geraadpleegd 10 november 2018.
[22] WieWasWie (www.wiewaswie.nl), BS Wassenaar, d.d. 07-04-1845, geraadpleegd 10 november 2018.
[23] WieWasWie (www.wiewaswie.nl), BS Wassenaar, d.d. 04-09-1847, geraadpleegd 10 november 2018.
[24] WieWasWie (www.wiewaswie.nl), BS Berkel en Ronderijs, d.d. 27-02-1815, geraadpleegd 10 november 2018.
[25] WieWasWie (www.wiewaswie.nl), BS Delft, d.d. 04-05-1890, geraadpleegd 10 november 2018.
[26] ELO (www.erfgoedleiden.nl), DTB Hillegom, inv.nr. 9, blad 86, d.d. 24-10-1810, geraadpleegd 10 november 2018.
[27] ELO (www.erfgoedleiden.nl), BS Hillegom, inv.nr. 42, d.d. 07-03-1896, geraadpleegd 10 november 2018.
[28] ELO (www.erfgoedleiden.nl), BS Hillegom, inv.nr. 18, d.d. 09-07-1837, geraadpleegd 10 november 2018.
[29] ELO (www.erfgoedleiden.nl), BS Hillegom, inv.nr. 1, d.d. 27-11-1815, geraadpleegd 10 november 2018.
[30] ELO (www.erfgoedleiden.nl), BS Hillegom, inv.nr. 38, d.d. 08-10-1856, geraadpleegd 10 november 2018.
[31] ELO (www.erfgoedleiden.nl), BS Hillegom, inv.nr. 20, d.d. 11-01-1860, geraadpleegd 10 november 2018.
[32] FamilySearch (www.familysearch.org), BS Wassenaar, Geboorten 1825-1829 (scan 47 van 231), geraadpleegd 10 november 2018.
[33] ELO (www.erfgoedleiden.nl), BS Hillegom, inv.nr. 42, d.d. 22-08-1900, geraadpleegd 10 november 2018.
[34] ELO (www.erfgoedleiden.nl), BS Hillegom, inv.nr. 1, d.d. 25-08-1812, geraadpleegd 10 november 2018.
[35] ELO (www.erfgoedleiden.nl), BS Leiderdorp, inv.nr. 1528, d.d. 25-12-1883, geraadpleegd 10 november 2018.
[36] ELO (www.erfgoedleiden.nl), BS Hillegom, inv.nr. 19, d.d. 14-06-1849, geraadpleegd 10 november 2018.
[37] WieWasWie (www.wiewaswie.nl), BS Wassenaar, d.d. 06-06-1819, geraadpleegd 10 november 2018.
[38] WieWasWie (www.wiewaswie.nl), BS Oegstgeest, d.d. 01-08-1899, geraadpleegd 10 november 2018.
[39] ELO (www.erfgoedleiden.nl), BS Hillegom, inv.nr. 1, d.d. 28-08-1814, geraadpleegd 10 november 2018.
[40] ELO (www.erfgoedleiden.nl), BS Hillegom, inv.nr. 37, d.d. 07-12-1852, geraadpleegd 10 november 2018.
[41] ELO (www.erfgoedleiden.nl), BS Hillegom, inv.nr. 19, d.d. 30-04-1845, geraadpleegd 10 november 2018.
[42] ELO (www.erfgoedleiden.nl), BS Hillegom, inv.nr. 1, d.d. 26-11-1820, geraadpleegd 10 november 2018.
[43] ELO (www.erfgoedleiden.nl), BS Hillegom, inv.nr. 38, d.d. 21-02-1860, geraadpleegd 10 november 2018.
[44] ELO (www.erfgoedleiden.nl), BS Hillegom, inv.nr. 1, d.d. 13-10-1816, geraadpleegd 10 november 2018.
[45] ELO (www.erfgoedleiden.nl), BS Hillegom, inv.nr. 38, d.d. 30-04-1858, geraadpleegd 10 november 2018.
[46] ELO (www.erfgoedleiden.nl), BS Hillegom, inv.nr. 19, d.d. 06-06-1844, geraadpleegd 10 november 2018.
[47] ELO (www.erfgoedleiden.nl), BS Hillegom, inv.nr. 1, d.d. 27-02-1817, geraadpleegd 10 november 2018.
[48] ELO (www.erfgoedleiden.nl), BS Hillegom, inv.nr. 42, d.d. 05-06-1897, geraadpleegd 10 november 2018.
[49] FamilySearch (www.familysearch.org), BS Hillegom, Huwelijksbijlagen 1841-1842 (scan 164 van 211), geraadpleegd 10 november 2018.
[50] ELO (www.erfgoedleiden.nl), BS Hillegom, inv.nr. 42, d.d. 28-01-1898, geraadpleegd 10 november 2018.
[51] ELO (www.erfgoedleiden.nl), BS Hillegom, inv.nr. 18, d.d. 17-07-1842, geraadpleegd 10 november 2018.
[52] FamilySearch (www.familysearch.org), BS Hillegom, Huwelijksbijlagen 1841-1842 (scan 159 van 211), geraadpleegd 10 november 2018.
[53] ELO (www.erfgoedleiden.nl), BS Hillegom, inv.nr. 40, d.d. 30-04-1882, geraadpleegd 10 november 2018.
[54] ELO (www.erfgoedleiden.nl), BS Hillegom, inv.nr. 37, d.d. 13-09-1845, geraadpleegd 10 november 2018.
[55] ELO (www.erfgoedleiden.nl), BS Hillegom, inv.nr. 1, d.d. 28-02-1820, geraadpleegd 10 november 2018.
[56] ELO (www.erfgoedleiden.nl), BS Hillegom, inv.nr. 42, d.d. 07-09-1897, geraadpleegd 10 november 2018.
[57] ELO (www.erfgoedleiden.nl), BS Hillegom, inv.nr. 19, d.d. 05-05-1852, geraadpleegd 10 november 2018.
[58] WieWasWie (www.wiewaswie.nl), BS Zuid-Schalkwijk, d.d. 08-08-1830, geraadpleegd 10 november 2018.
[59] ELO (www.erfgoedleiden.nl), BS Hillegom, inv.nr. 38, d.d. 10-07-1862, geraadpleegd 10 november 2018.
[60] ELO (www.erfgoedleiden.nl), BS Hillegom, inv.nr. 21, d.d. 10-05-1863, geraadpleegd 10 november 2018.
[61] ELO (www.erfgoedleiden.nl), BS Hillegom, inv.nr. 21, d.d. 10-05-1863, geraadpleegd 10 november 2018.
[62] ELO (www.erfgoedleiden.nl), BS Hillegom, inv.nr. 39, d.d. 03-01-1871, geraadpleegd 10 november 2018.
[63] WieWasWie (www.wiewaswie.nl), BS Haarlem, d.d. 17-04-1872, geraadpleegd 10 november 2018.
[64] WieWasWie (www.wiewaswie.nl), BS Haarlem, d.d. 05-02-1835, geraadpleegd 10 november 2018.
[65] WieWasWie (www.wiewaswie.nl), BS Oisterwijk, d.d. 05-02-1913, geraadpleegd 10 november 2018.
[66] ELO (www.erfgoedleiden.nl), BS Hillegom, inv.nr. 1, d.d. 02-10-1821, geraadpleegd 10 november 2018.
[67] ELO (www.erfgoedleiden.nl), BS Hillegom, inv.nr. 42, d.d. 26-10-1902, geraadpleegd 10 november 2018.
[68] ELO (www.erfgoedleiden.nl), BS Hillegom, inv.nr. 19, d.d. 06-06-1850, geraadpleegd 10 november 2018.
[69] ELO (www.erfgoedleiden.nl), BS Hillegom, inv.nr. 2, d.d. 14-04-1824, geraadpleegd 10 november 2018.
[70] ELO (www.erfgoedleiden.nl), BS Hillegom, inv.nr. 42, d.d. 13-06-1897, geraadpleegd 10 november 2018.
[71] ELO (www.erfgoedleiden.nl), BS Hillegom, inv.nr. 2, d.d. 12-06-1824, geraadpleegd 10 november 2018.
[72] ELO (www.erfgoedleiden.nl), BS Hillegom, inv.nr. 35, d.d. 20-06-1824, geraadpleegd 10 november 2018.
[73] ELO (www.erfgoedleiden.nl), BS Hillegom, inv.nr. 2, d.d. 04-05-1826, geraadpleegd 10 november 2018.
[74] WieWasWie (www.wiewaswie.nl), BS Haarlemmermeer, d.d. 26-03-1906, geraadpleegd 10 november 2018.
[75] ELO (www.erfgoedleiden.nl), BS Hillegom, inv.nr. 19, d.d. 06-06-1850, geraadpleegd 10 november 2018.
[76] WieWasWie (www.wiewaswie.nl), BS Bloemendaal, d.d. 31-10-1824, geraadpleegd 10 november 2018.
[77] WieWasWie (www.wiewaswie.nl), BS Haarlemmermeer, d.d. 17-02-1896, geraadpleegd 10 november 2018.