Jan Karelsz van Bourgondiën (III.1)

I. JAN KARELSZ VAN BOURGONDIËN (nr. III.1 in de stamreeks), daggelder (1819) en arbeider (1827-overl.), ondertekende met ‘J. van Bourgonje’ (1827), won. Heemstede, Hillegom (1794), Haarlem en Hillegom (1824, 1828), ged. (r.k.) Heemstede 2 mei 1769 (get. Pieter van Borgonje en Marijtje van Bourgonje),[1] overl. Hillegom 7 mrt. 1828,[2] tr. (1) (gerecht) Hillegom 11 mei 1794[3] CORNELIA JANSDR SPRUIJT, won. Hillegom, geb. Hillegom (Loosterkant), ged. (r.k.) Vogelenzang 26 sept. 1771 (get. Jan Keese Ruygrok en Dirki van Schagen),[4] overl. in of voor 1797,[5] dr. van Jan en Catharina van Schagen; tr. (2) in of voor 1797[6] CATHARINA (KAATJE) ABRAHAMSDR VAN SONSBEEK, won. Haarlem, geb. Haarlem 30 sept. 1767,[7] ged. (r.k.) Haarlem 1 okt. 1767 (get. Hendrik Regter en Catharina Strook),[8] overl. Haarlem (Kleine Houtstraat) 6 juni 1819,[9] dr. van Abraham en Agniesje Krul.

Zicht op de kalkovens aan de Leidse Vaart te Hillegom, tekening uit 1793 (coll. Erfgoed Leiden en Omstreken).

In 1797 stelden Jan Carelsz van Bourgonje en Catharina van Sonsbeek, echtelieden, hun testament op.[10]

Op 6 januari 1799 trad Jan van Borgondien samen met Catharina van Sonsbeek op als getuige bij de doop van Daniël, buitenechtelijke zoon van Daniël Heytelder (‘militis’) en Maria de Bruyn.[11]

Op 17 september 1802 trad Jan Carlse van Bourgonjen samen met Catharina van Sonsbeek op als getuige bij de doop van Jan, zoon van Jacob Smit en Hendrika van Bourgondiën.[12]

Op 12 juni 1805 trad Jan van Bourgonjen samen met Caatje van Sonsbeek op als getuige bij de doop van Cornelis, zoon van Pieter Spruijt en Ceetje de Loos.[13]

Op 24 juli 1809 trad Jan van Bourgonjen samen met Caatje van Sonsbeek op als getuige bij de doop van Cornelis, zoon van Anthonie Veldhuizen en Cornelia van Loos.[14]

Uit het eerste huwelijk geen kinderen bekend.

Uit het tweede huwelijk:

  1. KAREL, volgt II.
  2. PIETER JANSZ VAN BOURGONDIËN, won. Haarlem en Lisse (1824), ged. (r.k.) Haarlem 29 mrt. 1810 (get. Frans Lommersen en Yda van Bourgonjen),[15] overl. Lisse 16 mrt. 1824.[16]

II. KAREL JANSZ VAN BOURGONDIËN (VAN BOURGONJE), boerenknecht (1828), werkman (1829-1835, 1852) en aardwerker (1837), ondertekende met ‘C. van Bourgonje’ (1828) en ‘Carel van Bourgonje’ (1837), won. Haarlem, Schoten (1828-1835), Haarlem (1837-1839) en Schoten, aan de Straatweg onder de buitenplaats Sparenhoven (1852), geb. Haarlem 10 dec. 1800,[17] ged. (r.k.) Haarlem 11 dec. 1800 (get. Carolus van Bourgondien en Pieternel van Medenblik),[18] overl. Schoten 29 sept. 1852,[19] tr. Schoten 18 mei 1828,[20] HERMIJNTJE VAN DER HAAS, dienstmaagd (1828), ondertekende met ‘M. v.d. Haas’ (1828), won. Haarlem, Schoten (1828-1835) en Haarlem (1837-overl.), geb. Haarlem 28 mei 1802,[21] overl. Haarlem 23 apr. 1839,[22] dr. van Jacobus en Maria Aernout.

Na de invoering van de Burgerlijke Stand in 1811 worden de kinderen van Karel Jansz van Bourgondiën in de geboorteakten ingeschreven onder de naam ‘Van Bourgonje’. Dat is vanaf dat moment de officiële spelling voor deze tak van de familie. Erg lang werd die spellingsvariant in dit geval niet doorgegeven. Karel Jansz van Bourgondiën kreeg slechts een zoon, die al binnen een jaar na zijn geboorte overleed.

Op 25 maart 1828 werd verklaard dat Karel van Bourgondiën destijds binnen de gemeente Haarlem was ingeschreven voor de loting in verband met de Nationale Militie. Hij kreeg toen nummer 80 toebedeeld. Dat nummer werd niet getrokken, waardoor hij niet in dienst hoefde. Uit het bijgevoegde signalement blijkt dat hij blond haar en blauwe ogen had en een ovaal aangezicht.[23]

Certificaat van de Nationale Militie van Karel Jansz van Bourgondiën (coll. FamilySearch).

Uit dit huwelijk:

  1. CATHARINA MARIA VAN BOURGONJE, dienstbode (1853), won. Schoten, Wilnis (1852), Uithoorn (1852-1876), Leimuiden (1876-1880) en Uithoorn (1880-1890), geb. Schoten 3 juli 1829,[24] overl. na 13 nov. 1904,[25] tr. Uithoorn 19 mei 1853[26] HENDRIK VAN BEEK, schuitenjager (1853-1862), schippersknecht (1862-1876), werkman (1880-1890), zetschipper (1890-1900) en werkman (1900-overl.), won. Nieuwer-Amstel, Uithoorn (1853-1876), Leimuiden (1876-1880) en Uithoorn (1880-1890), geb. Nieuwer-Amstel 27 aug. 1823,[27] overl. Uithoorn 13 nov. 1904,[28] zn. van Evert, landbouwer, en Grietje Steen.

In de periode 1850-1862 woonde Hendrik van Beek, schuitenjager, met zijn gezin in Uithoorn (in de ‘kom der gemeente’ in huis nr. 143).[29]

In de periode 1862-1880 woonde Hendrik van Beek, schippersknecht, met zijn gezin in Uithoorn (in huis nr. 143k).[30]

In de periode 1876-1880 woonde Hendrik van Beek, schippersknecht, met zijn gezin in Leimuiden.[31]

In de periode 1880-1890 woonde Hendrik van Beek, werkman, met zijn gezin in Uithoorn (tot 1883 in wijk A, huis nr. 78 en vanaf 1883 in wijk A, huis nr. 91).[32]

In de periode 1890-1900 woonde Hendrik van Beek, zetschipper, met zijn gezin in Uithoorn (in wijk A, huis nr. 101).[33]

In de periode 1900-1910 woonde Hendrik van Beek, werkman, met zijn gezin in Uithoorn (wijk A, huis nr. 110).[34]

Zicht op Uithoorn vanaf de Mijdrechtse Zuwe, prent uit de periode 1863-1881 (coll. Noord-Hollands Archief).
  1. MARIA PETRONELLA VAN BOURGONJE, won. Schoten, geb. Schoten 14 febr. 1831,[35] overl. Schoten 1 mrt. 1831.[36]
  2. MARIA PETRONELLA VAN BOURGONJE, won. Schoten en Hillegom (1856-overl.), geb. Schoten 14 mrt. 1832,[37] overl. Hillegom 17 dec. 1914,[38] tr. Hillegom 28 mei 1856[39] JOHANNES BERKHOUT, aardwerker (1856), ondertekende met ‘J. Berkhout’ (1856), won. Hillegom, geb. Hillegom 2 okt. 1830,[40] overl. Hillegom 12 mrt. 1914,[41] zn. van Jacobus, rietdekker, en Johanna Hogedoorn.
  3. ANNA MARGARETHA VAN BOURGONJE (VAN BOURGONDIË), ondertekende met ‘A.M. van Bourgonje’ (1878), won. Schoten, Heemstede (1869), Vogelenzang (1876), Haarlem (1878), Amsterdam (1896) en Heemstede (1920), geb. Schoten 19 okt. 1833,[42] overl. Heemstede 7 apr. 1920,[43] tr. (1) Heemstede 16 juni 1869[44] ANDRIES JANSEN, aardwerker (1869) en arbeider (1876), won. Bloemendaal en Vogelenzang (1876), geb. Bloemendaal 16 sept. 1830,[45] overl. Vogelenzang 18 juli 1876,[46] zn. van Jan, aardwerker, en Petronella Apolonia van Maris; tr. (2) Haarlem 22 mei 1878[47] JACOBUS VAN BRUGGEN, landbouwer (1878, 1894), ondertekende met ‘J. van Bruggen’ (1878), won. Zuid-Schalkwijk en Haarlem (1878, 1894), geb. Zuid-Schalkwijk 29 aug. 1824,[48] overl. Haarlem 9 mrt. 1894,[49] zn. van Pieter, landbouwer, en Lotje Kuit, wedr. van Geertruij Spee.

Op 22 mei 1878 werd Anna Margaretha met de familienaam Van Bourgonje in de huwelijksakte ingeschreven (en zij ondertekende ook als zodanig), maar tussen haken werd toegevoegd: ‘ook geschreven Van Bourgondië.’[50]

Handtekeningen onder de huwelijksakte van Jacobus van Bruggen en Anna Margaretha van Bourgonje (coll. Noord-Hollands Archief).
  1. MARGARETHA VAN BOURGONJE, dienstbode (1861), ondertekende met ‘G. van Bourgonje’ (1861), won. Schoten en Hillegom (1861, 1893), geb. Schoten 22 febr. 1835,[51] overl. Hillegom 27 mei 1893,[52] tr. Hillegom 8 mei 1861[53] LEENDERT VAN MARIS, arbeider (1861, 1893), ondertekende met ‘L. van Maris’ (1861, 1893), won. Lisse en Hillegom (1861, 1893, 1922), geb. Lisse 16 apr. 1835,[54] overl. Hillegom 12 mrt. 1922,[55] zn. van Johannes, tapper, en Catharina van Dam.
  2. JOHANNES KAREL VAN BOURGONJE, won. Haarlem, geb. Haarlem 23 apr. 1837,[56] overl. Haarlem 16 apr. 1838.[57]

Noten

[1] FamilySearch (www.familysearch.org), DTB Heemstede (Rooms-Katholiek), Dopen 1694-1811 (scan 274 van 424), geraadpleegd 12 januari 2022.
[2] Ibidem, Burgerlijke Stand Hillegom, Overlijden 1811-1842 (scan 201 van 423), geraadpleegd 12 januari 2022.
[3] Ibidem, Trouwen Hillegom (gerecht) Dopen 1715-1811 (scan 226 van 530), geraadpleegd 12 januari 2022.
[4] Ibidem, DTB Vogelenzang (Rooms-Katholiek) Dopen 1668-1812 (scan 186 van 428), geraadpleegd 12 januari 2022.
[5] Noord-Hollands-Archief (NHA), toegang 1617, Oud Notarieel Archief Haarlem, inv.nr. 1471, nummer 27.
[6] Ibidem.
[7] WieWasWie (www.wiewaswie.nl), BS Haarlem Overlijden, d.d. 06-06-1819, geraadpleegd 12 januari 2022.
[8] FamilySearch (www.familysearch.org), DTB Haarlem (Rooms-Katholiek) Dopen 1660-1812 (scan 376 van 518), geraadpleegd 12 januari 2022.
[9] WieWasWie (www.wiewaswie.nl), BS Haarlem Overlijden, d.d. 06-06-1819, geraadpleegd 12 januari 2022.
[10] NHA, toegang 1617, Oud Notarieel Archief Haarlem, inv.nr. 1471, nummer 27.
[11] Ibidem, toegang 2142, DTB Haarlem (Rooms-Katholiek), Statie de Vier Heemskinderen, inv.nr. 136, d.d. 06-01-1799.
[12] Ibidem, d.d. 17-09-1802.
[13] Ibidem, d.d. 12-06-1805.
[14] Ibidem, d.d. 24-07-1809.
[15] Ibidem, d.d. 29-03-1810.
[16] WieWasWie (www.wiewaswie.nl), BS Lisse Overlijden, d.d. 16-03-1824, geraadpleegd 12 januari 2022.
[17] NHA, toegang 2142, DTB Haarlem (Rooms-Katholiek), Statie de Vier Heemskinderen, inv.nr. 136, d.d. 11-12-1800.
[18] Ibidem.
[19] WieWasWie (www.wiewaswie.nl), BS Schoten Overlijden, d.d. 29-09-1852, geraadpleegd 22 januari 2022.
[20] Ibidem, BS Schoten Huwelijk, d.d. 18-05-1828, geraadpleegd 22 januari 2022. Ten tijde van dit huwelijk was niet meer bekend waar de grootouders van de bruidegom overleden en begraven waren.
[21] WieWasWie (www.wiewaswie.nl), BS Haarlem Overlijden, d.d. 23-04-1839, geraadpleegd 12 januari 2022.
[22] Ibidem.
[23] FamilySearch (www.familysearch.org), Burgerlijke Stand Schoten, Huwelijksbijlagen, d.d. 25-03-1828, geraadpleegd 12 januari 2022.
[24] WieWasWie (www.wiewaswie.nl), BS Schoten Geboorte, d.d. 03-07-1829, geraadpleegd 12 januari 2022.
[25] Ibidem, Bevolkingsregister Uithoorn, d.d. 1900-1910, geraadpleegd 12 januari 2022.
[26] Ibidem, BS Uithoorn Huwelijk, d.d. 19-05-1853, geraadpleegd 12 januari 2022.
[27] FamilySearch (www.familysearch.org), Burgerlijke Stand Nieuwer-Amstel, Geboorten 1821-1828 (scan 129 van 401), geraadpleegd 12 januari 2022.
[28] WieWasWie (www.wiewaswie.nl), BS Uithoorn Overlijden, d.d. 13-11-1904, geraadpleegd 12 januari 2022.
[29] Ibidem, Bevolkingsregister Uithoorn, d.d. 1850-1862, geraadpleegd 12 januari 2022.
[30] Ibidem, d.d. 1862-1880, geraadpleegd 12 januari 2022.
[31] Ibidem en WieWasWie (www.wiewaswie.nl), Bevolkingsregister Uithoorn, d.d. 1880-1883, geraadpleegd 12 januari 2022.
[32] WieWasWie (www.wiewaswie.nl), Bevolkingsregister Uithoorn, d.d. 1880-1883 en d.d. 1883-1890, geraadpleegd 12 januari 2022.
[33] Ibidem, d.d. 1890-1900, geraadpleegd 12 januari 2022.
[34] Ibidem, d.d. 1900-1910, geraadpleegd 12 januari 2022.
[35] Ibidem, BS Schoten Geboorte, d.d. 14-02-1831, geraadpleegd 12 januari 2022.
[36] Ibidem, BS Schoten Overlijden, d.d. 01-03-1831, geraadpleegd 12 januari 2022.
[37] Ibidem, BS Schoten Geboorte, d.d. 14-03-1832, geraadpleegd 12 januari 2022.
[38] Ibidem, BS Hillegom Overlijden, d.d. 17-12-1914, geraadpleegd 12 januari 2022.
[39] Ibidem, BS Hillegom Huwelijk, d.d. 28-05-1856, geraadpleegd 12 januari 2022.
[40] Ibidem, BS Hillegom Geboorte, d.d. 02-10-1830, geraadpleegd 12 januari 2022.
[41] Ibidem, BS Hillegom Overlijden, d.d. 12-03-1914, geraadpleegd 12 januari 2022.
[42] Ibidem, BS Schoten Geboorte, d.d. 19-10-1833, geraadpleegd 12 januari 2022.
[43] Ibidem, BS Heemstede Overlijden, d.d. 07-04-1920, geraadpleegd 12 januari 2022.
[44] Ibidem, BS Heemstede Huwelijk, d.d. 16-06-1869, geraadpleegd 12 januari 2022.
[45] Ibidem, BS Bloemendaal Geboorte, d.d. 16-09-1830, geraadpleegd 12 januari 2022.
[46] Ibidem, BS Bloemendaal Overlijden, d.d. 18-07-1876, geraadpleegd 12 januari 2022.
[47] Ibidem, BS Haarlem Huwelijk, d.d. 22-05-1878, geraadpleegd 12 januari 2022.
[48] Ibidem, BS Zuid-Schalkwijk Geboorte, d.d. 29-08-1824, geraadpleegd 12 januari 2022.
[49] Ibidem, BS Haarlem Overlijden, d.d. 09-03-1894, geraadpleegd 12 januari 2022.
[50] Ibidem, BS Haarlem Huwelijk, d.d. 22-05-1878, geraadpleegd 12 januari 2022.
[51] Ibidem, BS Schoten Geboorte, d.d. 22-02-1835, geraadpleegd 12 januari 2022.
[52] Ibidem, BS Hillegom Overlijden, d.d. 27-05-1893, geraadpleegd 12 januari 2022.
[53] Ibidem, BS Hillegom Huwelijk, d.d. 08-05-1861, geraadpleegd 12 januari 2022.
[54] Ibidem, BS Lisse Geboorte, d.d. 16-04-1835, geraadpleegd 12 januari 2022.
[55] Ibidem, BS Hillegom Overlijden, d.d. 12-03-1922, geraadpleegd 12 januari 2022.
[56] Ibidem, BS Haarlem Geboorte, d.d. 23-04-1837, geraadpleegd 12 januari 2022.
[57] Ibidem, BS Haarlem Overlijden, d.d. 16-04-1838, geraadpleegd 12 januari 2022.